ایران ۳-۲ لهستان؛ لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹

۰
۰

والیبال ایران ۳ – ۲ لهستان (هفته سوم لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹) – ارومیه ایران