ایران ۳-۱ صربستان؛ لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹

۰
۰

والیبال ایران ۳ – ۱ صربستان (هفته پنجم لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹) – پلوودیو بلغارستان