ایران ۳-۰ کانادا؛ لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹

۰
۰

والیبال ایران ۳ – ۰ کانادا (هفته سوم لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹) – ارومیه ایران