ایران ۳-۰ ژاپن؛ لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹

۰
۰

والیبال ایران ۳ – ۰ ژاپن (هفته دوم لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹) – توکیو ژاپن