ایران ۳-۰ روسیه؛ لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹

۰
۰

والیبال ایران ۳ – ۰ روسیه (هفته سوم لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹) – ارومیه ایران