ایران ۳-۰ استرالیا؛ لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹

۰
۰

والیبال ایران ۳ – ۰ استرالیا (هفته چهارم لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹) – اردبیل ایران