ایران ۲-۳ برزیل؛ لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹

۰
۰

والیبال ایران ۲ – ۳ برزیل(بازی دوم مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹) – شیکاگو آمریکا