ایران ۱-۳ لهستان؛ لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹

۰
۰

والیبال ایران ۱ – ۳ لهستان (بازی نخست مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹) – شیکاگو آمریکا