ایران ۰-۳ فرانسه؛ لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹

۰
۰

والیبال ایران ۰ – ۳ فرانسه (هفته چهارم لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹) – اردبیل ایران