خلاصه والیبال ایران ۰-۳ لهستان/ جام جهانی ۲۰۱۹

خلاصه والیبال ایران ۰-۳ لهستان/ جام جهانی ۲۰۱۹

۰۰جهان والیبال – خلاصه والیبال ایران ۰-۳ لهستان/ دیدار یازدهم جام جهانی ۲۰۱۹

  • ۲۳ مهر ۱۳۹۸
  • ۱۳۹۸/۰۷/۲۳