گزارش تصویری شهرداری گنبد ۳-۰ خاتم اردکان؛ هفته هشتم لیگ برتر والیبال ۱۳۹۹

۰
۰

هفته هشتم لیگ برتر والیبال ۱۳۹۹
شهرداری گنبد ۳-۰ خاتم اردکان

محل برگزاری: تهران