گزارش تصویری سپاهان اصفهان – آذرباتری ارومیه؛ هفته هشتم لیگ برتر والیبال ۱۳۹۹

۰
۰

هفته هشتم لیگ برتر والیبال ۱۳۹۹
سپاهان اصفهان ۳-۰ آذرباتری ارومیه

محل برگزاری: تهران