۰
۰

جهان والیبال – پوریا فیاضی، قدرتی زن تیم والیبال بنجین لهستان در فصل جدید رقابت‌های پلاس لیگا لهستان ۲۰۱۹/۲۰ از هفته آینده (شنبه) به مصاف رقبا خواهد رفت.

پوریا فیاضی در فصل جدید رقابت‌های پلاس لیگا لهستان به عنوان قدرتی زن برای بنجین توپ می‌زند.

»» برنامه کامل مسابقات تیم والیبال بنجین لهستان در نیم فصل اول پلاس لیگا لهستان ۲۰۱۹/۲۰ به شکل زیر است:

شنبه ۴ آبان ماه:

بنجین – پروجکت ورشو؛ ساعت ۲۱:۳۰

چهارشنبه ۸ آبان ماه:

بنجین – زاکسا؛ ساعت ۲۱:۰۰

یکشنبه ۱۲ آبان ماه:

بنجین – زاویرچه؛ ساعت ۲۳:۰۰

یکشنبه ۱۹ آبان ماه:

بنجین – چارنی رادوم؛ ساعت ۲۰:۰۰

شنبه ۲۵ آبان ماه:

بنجین – اسکرا؛ ساعت ۲۳:۰۰

چهارشنبه ۲۰ آذر ماه:

بنجین – آسیکو رسوویا؛ ساعت نامشخص (بروزرسانی خواهد شد.)

چهارشنبه ۶ آذر ماه:

بنجین – کاتوویتس؛ ساعت نامشخص (بروزرسانی خواهد شد.)

دوشنبه ۱۱ آذر ماه:

بنجین – ترفل گدانسک؛ ساعت نامشخص (بروزرسانی خواهد شد.)

شنبه ۱۶ آذر ماه:

بنجین – ایندکپول؛ ساعت نامشخص (بروزرسانی خواهد شد.)

یکشنبه ۲۴ آذر ماه:

بنجین – کوپروم لوبین؛ ساعت نامشخص (بروزرسانی خواهد شد.)

شنبه ۳۰ آذر ماه:

بنجین – بیدگوشچ؛ ساعت نامشخص (بروزرسانی خواهد شد.)

جمعه ۶ دی ماه:

بنجین – سووالکی؛ ساعت نامشخص (بروزرسانی خواهد شد.)

چهارشنبه ۱۵ آبان ماه:

بنجین – یاستربسکی؛ ساعت نامشخص (بروزرسانی خواهد شد.)


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image