۰
۰

جهان والیبال – مسابقات روز پایانی تورنمنت بین المللی والیبال انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو برگزار شد که در نهایت وضعیت شش گروه حاضر در رقابت‌ها مشخص شد.

با پایان تورنمنت، تیم های برزیل، آمریکا، ایتالیا، لهستان، روسیه و آرژانتین توانستند با صدرنشینی در گروه های خود، به طور مستقیم سهمیه المپیک توکیو ۲۰۲۰ را کسب کنند.

تیم ملی والیبال کشورمان نیز با شکست برابر روسیه و قرار گرفتن در رده دوم، فرصت صعود مستقیم به المپیک را از دست داد و بدین ترتیب باید شانس خود را در مسابقات درون قاره ای بیازماید.

»» نتایچ کامل و جدول رده بندی نهایی گروه های شش گانه این رقابت ها به شکل زیر است:

گروه ۱:

وارنا، بلغارستان
ست شماریزمان
برزیل برزیل
پورتوریکو پورتوریکو
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۱۹ - ۱۹
۰۵/۱۸
۱۸:۳۰
مصر مصر
بلغارستان بلغارستان
۱
۳
۱۱ - ۳۱ - ۲۵ - ۱۹
۲۵ - ۳۳ - ۱۹ - ۲۵
۰۵/۱۸
۲۲:۰۰
برزیل برزیل
مصر مصر
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۲ - ۱۹ - ۱۴
۰۵/۱۹
۱۸:۳۰
پورتوریکو پورتوریکو
بلغارستان بلغارستان
۰
۳
۲۰ - ۲۲ - ۱۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۵/۱۹
۲۲:۰۰
مصر مصر
پورتوریکو پورتوریکو
۰
۳
۱۷ - ۲۹ - ۱۷
۲۵ - ۳۱ - ۲۵
۰۵/۲۰
۱۸:۳۰
برزیل برزیل
بلغارستان بلغارستان
۳
۲
۲۳ - ۱۹ - ۳۲ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۲۵ - ۳۰ - ۱۶ - ۱۱
۰۵/۲۰
۲۲:۰۰
ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱برزیل برزیل۳۳۰۸
۲بلغارستان بلغارستان۳۲۱۷
۳مصر مصر۳۱۲۳
۴پورتوریکو پورتوریکو۳۰۳۰

گروه ۲:

روتردام، هلند
ست شماریزمان
هلند هلند
کره جنوبی کره ج.
۳
۲
۲۳ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۲۷ - ۲۴ - ۲۰ - ۱۲
۰۵/۱۸
۱۸:۳۰
بلژیک بلژیک
آمریکا آمریکا
۱
۳
۲۰ - ۱۹ - ۲۵ - ۱۸
۲۵ - ۲۵ - ۱۷ - ۲۵
۰۵/۱۸
۲۱:۳۰
هلند هلند
بلژیک بلژیک
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۲ - ۲۱ - ۲۰
۰۵/۱۹
۱۸:۳۰
آمریکا آمریکا
کره جنوبی کره ج.
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۰ - ۲۱ - ۱۶
۰۵/۱۹
۲۱:۳۰
هلند هلند
آمریکا آمریکا
۱
۳
۱۸ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۱۷ - ۲۵
۰۵/۲۰
۱۸:۳۰
کره جنوبی کره ج.
بلژیک بلژیک
۰
۳
۲۵ - ۲۱ - ۲۴
۲۷ - ۲۵ - ۲۶
۰۵/۲۰
۲۱:۳۰
ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱آمریکا آمریکا۳۳۰۹
۲هلند هلند۳۲۱۵
۳بلژیک بلژیک۳۱۲۳
۴کره جنوبی کره جنوبی۳۰۳۱

گروه ۳:

باری، ایتالیا
ست شماریزمان
استرالیا استرالیا
صربستان صربستان
۱
۳
۲۸ - ۱۹ - ۱۹ - ۳۰
۲۶ - ۲۵ - ۲۵ - ۳۲
۰۵/۱۸
۲۰:۳۰
ایتالیا ایتالیا
کامرون کامرون
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۸ - ۱۸ - ۱۶
۰۵/۱۸
۲۳:۴۵
صربستان صربستان
کامرون کامرون
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۲ - ۱۹ - ۱۳
۰۵/۱۹
۲۰:۳۰
ایتالیا ایتالیا
استرالیا استرالیا
۳
۲
۲۱ - ۲۵ - ۲۴ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۱۹ - ۲۶ - ۱۷ - ۱۳
۰۵/۱۹
۲۳:۴۵
کامرون کامرون
استرالیا استرالیا
۰
۳
۱۷ - ۱۶ - ۱۸
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۵/۲۰
۲۰:۳۰
ایتالیا ایتالیا
صربستان صربستان
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۶ - ۱۶ - ۱۹
۰۵/۲۰
۲۳:۴۵
ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱ایتالیا ایتالیا۳۳۰۸
۲صربستان صربستان۳۲۱۶
۳استرالیا استرالیا۳۱۲۴
۴کامرون کامرون۳۰۳۰

گروه ۴:

گدانسک، لهستان
ست شماریزمان
لهستان لهستان
تونس تونس
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۵ - ۱۹ - ۱۹
۰۵/۱۸
۱۹:۳۰
فرانسه فرانسه
اسلوونی اسلوونی
۳
۰
۲۶ - ۲۵ - ۲۵
۲۴ - ۲۰ - ۲۳
۰۵/۱۸
۲۳:۰۰
لهستان لهستان
فرانسه فرانسه
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۱ - ۱۹ - ۲۰
۰۵/۱۹
۱۷:۳۰
تونس تونس
اسلوونی اسلوونی
۰
۳
۲۳ - ۱۶ - ۲۴
۲۵ - ۲۵ - ۲۶
۰۵/۱۹
۲۱:۰۰
فرانسه فرانسه
تونس تونس
۳
۱
۲۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۵
۲۱ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۲
۰۵/۲۰
۱۴:۳۰
لهستان لهستان
اسلوونی اسلوونی
۳
۱
۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۱
۰۵/۲۰
۱۷:۳۰
ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱لهستان لهستان۳۳۰۹
۲فرانسه فرانسه۳۲۱۶
۳اسلوونی اسلوونی۳۱۲۳
۴تونس تونس۳۰۳۰

گروه ۵:

سن پترزبورگ، روسیه
ست شماریزمان
ایران ایران
کوبا کوبا
۳
۲
۲۳ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۲۸ - ۱۷ - ۱۶ - ۱۰
۰۵/۱۸
۱۷:۳۰
روسیه روسیه
مکزیک مکزیک
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۵ - ۱۱ - ۱۷
۰۵/۱۸
۲۰:۳۰
ایران ایران
مکزیک مکزیک
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۷
۱۸ - ۲۱ - ۲۵
۰۵/۱۹
۱۷:۳۰
روسیه روسیه
کوبا کوبا
۳
۰
۲۵ - ۲۶ - ۲۷
۱۸ - ۲۴ - ۲۵
۰۵/۱۹
۲۰:۳۰
کوبا کوبا
مکزیک مکزیک
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۸ - ۲۳ - ۲۲
۰۵/۲۰
۱۷:۳۰
روسیه روسیه
ایران ایران
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۹ - ۲۳ - ۲۳
۰۵/۲۰
۲۰:۳۰
ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱روسیه روسیه۳۳۰۹
۲ایران ایران۳۲۱۵
۳کوبا کوبا۳۱۲۴
۴مکزیک مکزیک۳۰۳۰

گروه ۶:

نینگبو، چین
ست شماریزمان
چین چین
فنلاند فنلاند
۳
۱
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵
۲۲ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۳
۰۵/۱۸
۱۱:۳۰
کانادا کانادا
آرژانتین آرژانتین
۱
۳
۲۳ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۳
۲۵ - ۲۲ - ۲۷ - ۲۵
۰۵/۱۸
۱۶:۰۰
فنلاند فنلاند
آرژانتین آرژانتین
۱
۳
۱۷ - ۱۸ - ۲۵ - ۲۴
۲۵ - ۲۵ - ۲۱ - ۲۶
۰۵/۱۹
۱۱:۳۰
چین چین
کانادا کانادا
۲
۳
۲۶ - ۲۱ - ۱۷ - ۲۵ - ۱۵
۲۴ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۱۷
۰۵/۱۹
۱۶:۰۰
کانادا کانادا
فنلاند فنلاند
۳
۰
۲۵ - ۲۶ - ۲۵
۱۶ - ۲۴ - ۲۰
۰۵/۲۰
۱۱:۳۰
چین چین
آرژانتین آرژانتین
۲
۳
۲۵ - ۲۲ - ۲۱ - ۲۵ - ۰۹
۱۹ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۸ - ۱۵
۰۵/۲۰
۱۶:۰۰
ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱آرژانتین آرژانتین۳۲۰۸
۲کانادا کانادا۳۲۱۵
۳چین چین۳۱۲۵
۴فنلاند فنلاند۳۰۳۰

مسابقات انتخابی المپیک قاره های مختلف از ۱۶ تا ۲۲ دی ماه امسال برگزار خواهد شد.


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image