۰
۰

جهان والیبال – در دومین روز از مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹ دو تیم ایران و لهستان در برابر هم قرار گرفتند.

ست اول

سرویس های موجی لب تور از شفیعی دریافت را در همان ابتدای بازی برای تیم لهستان دشوار کرد. لهستانی های بیشتر از سرویس های جهش موجی استفاده می کردند. کلوس در این شیوه از زدن سرویس بهترین عملکرد را بین بازیکنان لهستان داشت. سرویس ها هدفدار عبادی پور دریافت تیم لهستان را دچار مشکل کرد. متعاقب این سرویس ها، توپگیری های بازیکنان ایران و استفاده از توپهای برگشت برتری امتیازی را برای ایران در پی داشت. در سرویس های پرقدرت هم غفور از ایران و بدنوژ از لهستان عملکرد مناسبی داشتند.

در ابتدای ست، دو تیم حملات خود را از کنار آنتن ترتیب می دادند. دریافت های دو تیم ایران و لهستان به گونه ای نبود که پاسورها بتوانند به راحتی از پاسهای سرعتی استفده کنند. بنابراین تا انتهای ست، درصد بسیار بالایی از حملات توسط بلندزن های دو تیم انجام شد. معدود پاسهای سرعتی تیم ایران هم با امتیاز همراه نشد.

حمایت از مهاجم و درمجموع توپگیری در تیم ایران به خوبی انجام می گرفت و همین، مهم ترین دلیل پیروزی ایران در این ست بود. توپهای لهستانی ها به امتیاز تبدیل نمی شد اما ایرانی ها از توپهای برگشت استفاده می کردند و اختلاف به سود خود ایجاد می کردند. به دلیل کیفیت پایین دریافت های دو تیم تنوع حملات در هر دو تیم کم بود.

زمانی که دریافت های تیم لهستان به خوبی شکل نمی گرفت و توپ به پاسور نمی رسید، دفاع ایران به خوبی به مهاجم می رسید و اجازه عبور توپ را نمی داد. ضمن اینکه در رفت و برگشت ها در رالی های طولانی ها هم بازیکنان ایران عملکرد مطلوبی در دفاع از خود ارائه دادند.

 

گزارش تصویری دیدار ایران 1-3 لهستان/ لیگ ملت های والیبال 2019

ست دوم

سرویس های پرقدرت بدنوژ در اوایل ست دریافت تیم ایران را به دردسر انداخت و توپها در اختیار معروف قرار نگرفت. سرویس های ایران کارایی ست قبل را نداشت و قادر به بهم ریختن دریافت لهستان نبود. در آن سو دریافت های تیم ایران به ویژه در برابر سرویس های جهشی موجی به مشکل خورد تا حدی که چندین امتیاز برای لهستان به همراه داشت. در انتهای ست هم سرویس های کولک به طور کامل دریافت ایران را مختل کرد و امتیازات یکی پس از دیگری به لهستان رسید.

در تیم لهستان در ابتدای ست، بدنوژ پیاپی از آبشارهای خود امتیاز کسب می کرد. در این ست هم بار حملات روی دوش بازیکنان قئرتی بود و هر دو تیم ایران و لهستان به ندرت از پاسهای سرعتی استفاده می کردند. البته به نسبت ست اول تنوع در حملات دو تیم بیشتر دیده شد. برخلاف ست گذشته، بازیکنان ایران، در تبدیل توپهای برگشت به امتیاز موفق عمل نکردند.

لهستانی ها در ست دوم هماهنگی خوبی بین دفاع روی تور و دفاع عقب زمین برقرار کردند. هم خوب دفاع مستقیم انجام می دادند و هم توپهای زیادی را در دفاع عقب زمین به جریان بازی برگرداندند.

گزارش تصویری دیدار ایران 1-3 لهستان/ لیگ ملت های والیبال 2019

ست سوم

دریافت های بازیکنان لهستان در برابر سرویس های ایران بهتر از ست های پیشین شد. همین امر سبب شد تا پاسهای سرعتی هم بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار بگیرد. سرویس های پرقدرت از غفور برتری امتیازی را برای ایران به ارمغان آورد اما این برتری دوامی نداشت چرا که همان نقش غفور را بدنوژ برای لهستان به اجرا درآورد.

عدم تبدیل توپهای برگشت به امتیاز توسط بازیکنان ایران در این ست، این بازیکنان را از نظر روحی در سطحی پایینی قرار داد به گونه ای که در امتیازگیری از توپهای اول هم دچار مشکل شدند. لهستانی ها اجازه امتیازگیری از توپهای سرعتی را به ایران ندادند. در یک سوم انتهایی ست پس از از دست رفتن چند آبشار، تمرکز معروف بهم ریخت و او هم نتوانست در چند مورد پاسهای مناسبی را دراختیار بازیکنان قرار دهد. در تیم لهستان بیشترین توپ به بدنوژ رسید که او هم در امتیازگیری موفق عمل کرد.

با اینکه در اوایل ست دو تیم ایران و لهستان در دفاع و توپگیری تقریباً مشابه هم عمل کردند اما به مرور این لهستان بود که توانست قدرت خود را در دفاع به تیم ایران دیکته کند. آنها هم در دفاع مستقیم و هم در زخمی کردن توپ ها توانستند موفق باشند. ضمن اینکه در توپگیری هم عملکرد درخشانی درست سوم داشتند.

گزارش تصویری دیدار ایران 1-3 لهستان/ لیگ ملت های والیبال 2019

ست چهارم

خطای سرویس بازیکنان ایران در این ست بالا رفت و کار بیش از پیش برای لهستان راحت شد. سرویس های لهستانی ها به گونه ای زده می شد که اکثر دریافت های ایران روی خط یک سوم به معروف می رسید و کار این بازیکن را برای تغذیه مهاجمین سخت می کرد.

لهستانی ها بیشتر از ست های قبل تنوع را در حملات خود به کار گرفتند. تیم ایران همچنان بیشتر از مناطق ۲و ۴ حمله می کرد. در تیم ایران بیشترین توپ به غفور ختم می شد و بلندزن های دیگر کمتر به کمک حمله تیم آمدند. در تیم لهستان، موزاج، موفق ترین بازیکن در حمله بود و امتیازات زیادی را کسب کرد.

دفاع لهستان یک شروع طوفانی را درست چهارم برای این تیم رقم زد و پیاپی بازیکنان ایران را متوقف کردند و امتیاز گرفتند. دفاع وسط های لهستان نقش اصلی را در این عملکرد خوب به عهده داشتند. پس از مدتی، این دفاع وسط های ایران بودند که با نمایش خوب خود تیم را به بازی برگرداندند. البته این برای ادامه کار کافی نبود و برتری لهستانی ها در زدن آبشار، حکم به  پیروزی این تیم در این ست و در کل بازی داد.


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image