۰
۰

جهان والیبال – اعضای تیم ملی ایتالیا با حضور در بیمارستان شهر کالیاری، کودکان بستری شده را با هدایای خود غافلگیر کردند. ضمن آنکه پیراهن تیم ملی ایتالیا امضا شده توسط اعضای تیم نیز به مدیریت بیمارستان اهدا شد.

 طی مدتی که والیبالیست‌ها در بیمارستان بودند و برای کودکان بیمار یا ناتوان رویا پردازی می کردند و به آن ها امید می دادند، بچه‌ها از شدت ذوق، دنبال توپ بودند تا والیبال بازی کنند. بلنجینی گفت قول می‌دهم وقتی حالتان خوب شد، به اردوی تیم دعوتتان کنم تا با هم بازی کنیم.


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image