۰
۰

جهان والیبال – رسانه های لهستانی و ایتالیایی پیش بینی می کنند که آندره آناستازی پس از اینکه از هدایت ترفل گدانسک کنار رفت جانشین آنتیگا بر روی نیمکت اونیکو ورشو شود و به این ترتیب به فعالیتش در لهستان ادامه دهد.

در خصوص استفان آنتیگا نیز به احتمال فراوان وی هدایت تیم اسکرا بلخاتوف را بر عهده می گیرد و سرمربی یاران میلاد عبادی پور خواهد شد. پیش از این روبرتو پیازا بر روی نیمکت اسکرا بلخاتوف می نشست و این فصل با زنبورهای زرد به مقام ششم پلاس لیگا رسید و نتوانست عنوان قهرمانی فصل قبل را تکرار کند.


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image