۰
۰

جهان والیبال – این تیم با هدایت خاویر وبر سرمربی سابق تیم ملی ارژانتین و بازیکنانی نظیر هیزیرولو ، پابلو کرر ، ایسکوبار و اوکمپاس با قدرت و شایستگی تا اینجای کار عمل کرد.

شاگردان وبر هجده هفته و تنها با یک شکست در صدر رقابتها جا خوش کرده بودند تا سزاوارانه برای فتح جام گام بردارند. اکنون انها بایست منتظر بمانند تا در دیگر بازی این مرحله که کار upcn مدافع عنوان قهرمانی و اُرباس به بازی چهارم کشیده شد وشاید بازی پنچم،در فینال رقیب خود را بشناسند.

این احتمال می رود فینال سنتی لیگ ارژانتین را در فصل جاری شاهد نباشیم زیرا مدافع عنوان قهرمانی در خطر حضور نیافتن در فینال پس از یک دهه است تا مقدمات یک شگفتی بزرگ مهیا شده باشد.


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image