۱
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، هفته نخست رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در ۵ گروه چهار تیمی به پایان رسید و مدعیان غیر از اسکرا بلخاتوف لهستان به پیروزی رسیدند.

رقابت های نخست تیم ها با پیروزی تیم های مدعی پروجا ایتالیا، زنیت کازان روسیه، لوکوموتیو روسیه، زاکسا کوژله لهستان و ترنتینو ایتالیا به پیروزی دست یافتند. نماینده دیگر لهستان یعنی اسکرا بلخاتوف که میلاد عبادی پور را هم در اختیار دارد، برابر چائومنت فرانسه تن به شکست خانگی داد.

»» نتایج و جدول رده بندی گروه های پنج گانه لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۷/۱۸ به شکل زیر است:

گروه A:

پروجا ایتالیا ۳ – ۲ لوبه بانکا ایتالیا
فنرباغچه ترکیه ۱ – ۳ ناک آلمان

۱. ناک آلمان – ۱ برد و ۳ امتیاز
۲. پروجا ایتالیا – ۱ برد و ۲ امتیاز
۳. لوبه ایتالیا – ۰ برد و ۱ امتیاز
۴. فنرباغچه ترکیه – ۰ برد و ۰ امتیاز

گروه B:

فردریش هافن آلمان ۳ – ۱ هالک بانک ترکیه
ساستامالا فنلاند ۳ – ۲ پائوک یونان

۱. فردریش هافن آلمان – ۱ برد و ۳ امتیاز
۲. ساستامالا فنلاند – ۱ برد و ۲ امتیاز
۳. هالک بانک ترکیه – ۰ برد و ۱ امتیاز
۴. پائوک یونان – ۰ برد و ۰ امتیاز

گروه C:

اسکرا بلخاتوف لهستان ۱ – ۳ چائومنت فرانسه
لوکوموتیو نووسیبیرسک روسیه ۳ – ۰ دینامو مسکو روسیه

۱. لوکوموتیو نووسیبیرسک روسیه – ۱ برد و ۳ امتیاز
۲. چائومنت فرانسه – ۱ برد و ۳ امتیاز
۳. اسکرا بلخاتوف لهستان – ۰ برد و ۰ امتیاز
۴. دینامو مسکو روسیه – ۰ برد و ۰ امتیاز

گروه D:

تولوز فرانسه ۱ – ۳ زنیت کازان روسیه
یاستربسکی ویگل لهستان ۳ – ۰ برلین آلمان

۱. یاستربسکی ویگل لهستان – ۱ برد و ۳ امتیاز
۲. زنیت کازان روسیه – ۱ برد و ۳ امتیاز
۳. تولوز فرانسه – ۰ برد و ۰ امتیاز
۴. برلین آلمان – ۰ برد و ۰ امتیاز

گروه E:

آرکاس ازمیر ترکیه ۰ – ۳ زاکسا کوژله لهستان
نولیکو مازک بلژیک ۱ – ۳ ترنتینو ایتالیا

۱. زاکسا کوژله لهستان – ۱ برد و ۳ امتیاز
۲. ترنتینو ایتالیا – ۱ برد و ۳ امتیاز
۳. نولیکو مازک بلژیک – ۰ برد و ۰ امتیاز
۴. آرکاس ازمیر ترکیه – ۰ برد و ۰ امتیاز


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image