۱
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، مسابقات والیبال جام قهرمانان قاره ها ۲۰۱۷ به میزبانی ژاپن برگزار شد که نهایتا تیم های برزیل، ایتالیا و ایران در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.

همچنین ریکاردو لوکارلی به عنوان ارزشمند ترین بازیکن، میلاد عبادی پور و ریکاردو لوکارلی به عنوان برترین دریافت کنندگان، لوکاس ساتکمپ و متئو پیانو به عنوان برترین مدافعین وسط، سیمون جیانلی به عنوان بهترین پاسور، متئو اندرسون به عنوان برترین پشت خط زن و ساتوشی ایده به عنوان برترین لیبروی این مسابقات، تیم منتخب را تشکیل دادند.

»» آمار کامل برترین بازیکنان تا پایان جام قهرمانان قاره ها ۲۰۱۷ به شکل زیر است:

** امتیازآورترین بازیکنان:

ردهنام بازیکناسپکدفاعسرویسمجموع
۱لوکا وتوری۷۸۹۶۹۳
۲امیر غفور۸۳۷۳۹۰
۳فیلیپو لانزا۷۹۶۸۸
۴متئو اندرسون۷۰۸۳۸۷
۴والاس دسوزا۶۱۱۰۹۷۳
۶اولگ آنتونوف۶۰۲۲۷۳
۷میلاد عبادی پور۶۱۴۱۱۷۲
۸ریکاردو لوکارلی۶۱۴۷۷۰
۹لوکاس ساتکمپ۴۵۱۲۶۶۳
۹مائوریسیو بورگس۵۰۹۴۶۳

** برترین اسپکر ها:

ردهنام بازیکنامتیازخطادریافت شدهمجموعدرصد موفقیت
۱مائوریسیو بورگس۵۰۱۲۳۱۹۳۵۳.۷۶
۲استفان بویه۴۳۱۰۲۷۸۰۵۳.۷۵
۳ریکاردو لوکارلی۶۱۱۴۳۹۱۱۴۵۳.۵۱
۴متئو اندرسون۷۰۱۵۴۹۱۳۴۵۲.۲۴
۵اولگ آنتونوف۶۰۱۴۴۲۱۱۶۵۱.۷۲
۶فیلیپو لانزا۷۹۲۸۴۶۱۵۳۵۱.۶۳
۷تروور کلونات۵۶۱۶۳۷۱۰۹۵۱.۳۸
۸امیر غفور۸۳۲۰۵۹۱۶۲۵۱.۲۳
۹میلاد عبادی پور۶۱۱۵۴۵۱۲۱۵۰.۴۱
۱۰لوکا وتوری۷۸۲۸۵۲۱۵۸۴۹.۳۷

** برترین مدافعین وسط:

ردهنام بازیکندفاع مستقیمخطاریباندمجموعمعدل ست
۱بارتلمی چیننیز۱۵۲۵۲۳۶۳۰.۸۳
۲متئو پیانو۱۷۲۹۲۴۷۰۰.۷۷
۳مائوریسیو سوزا۱۲۲۱۲۳۵۶۰.۶۳
۳لوکاس ساتکمپ۱۲۲۵۲۶۶۳۰.۶۳
۵دانیله مازونه۱۲۲۴۱۶۵۲۰.۵۵
۵سید محمد موسوی۱۲۴۸۲۸۸۸۰.۵۵
۷والاس دسوزا۱۰۱۵۱۷۴۲۰.۵۳
۸مائوریسیو بورگس۹۱۱۱۵۳۵۰.۴۷
۹استفان بویه۸۱۱۵۲۴۰.۴۴
۱۰برونو رزنده۸۱۹۱۷۴۴۰.۴۲

** برترین سرویس زننده ها:

ردهنام بازیکنامتیاز مستقیمخطادریافت شدهمجموعمعدل ست
۱اولگ آنتونوف۱۱۲۰۶۹۱۰۰۰.۵۰
۲متئو اندرسون۹۱۷۶۶۹۲۰.۴۵
۳تیبو روسارد۷۱۵۴۵۶۷۰.۳۹
۴لوکاس ساتکمپ۶۱۷۴۸۷۱۰.۳۲
۴میلاد عبادی پور۷۲۵۵۷۸۹۰.۳۲
۶شوهی یاماموتو۵۸۱۷۳۰۰.۲۹
۷لوکا وتوری۶۲۷۴۰۷۳۰.۲۷
۸ریکاردو لوکارلی۵۱۴۶۰۷۹۰.۲۶
۹میکا کریستنسن۵۱۰۴۷۶۲۰.۲۵
۱۰محمد جواد معنوی نژاد۵۸۲۸۴۱۰.۲۳

** برترین پاسور ها:

ردهنام بازیکنپاس (عالی)خطاپاس (متوسط)مجموعمعدلت ست
۱سیمون جیانلی۲۱۴۳۲۵۹۴۷۶۹.۷۳
۲سعید معروف۱۹۳۵۲۲۶۴۲۴۸.۷۷
۳نائونوبو فوجی۱۳۲۴۱۹۷۳۳۳۷.۷۶
۴برونو رزنده۱۴۲۲۲۱۸۳۶۲۷.۴۷
۵میکا کریستنسن۱۴۳۱۲۲۰۳۶۴۷.۱۵
۶بنجامین تونیوتی۱۰۹۲۱۴۹۲۶۰۶.۰۶
۷آنتوان بریزارد۵۵۳۱۰۴۱۶۲۳.۰۶
۸کاویکا شوجی۲۲۲۳۰۵۴۱.۱۰
۹هیدئومی فوکاتسو۱۵۳۱۴۶۰.۸۸
۱۰رافائل ویرا د اولیویرا۵۱۵۲۰۰.۲۶

** برترین توپگیر ها:

ردهنام بازیکنتوپگیریخطادریافت شدهمجموعمعدل ست
۱ساتوشی ایده۳۷۲۲۲۶۸۵۲.۱۸
۲اریک شوجی۴۳۸۱۶۶۷۲.۱۵
۳میکا کریستنسن۲۹۱۱۱۸۵۸۱.۴۵
۴ماسیمو کولاچی۳۰۱۰۲۱۶۱۱.۳۶
۵کوین تیلی۲۴۱۳۲۸۶۵۱.۳۳
۶فیلیپو لانزا۲۸۱۳۱۹۶۰۱.۲۷
۷ریکاردو لوکارلی۲۲۲۱۳۶۷۹۱.۱۶
۸متئو اندرسون۱۹۱۱۲۲۵۲۰.۹۵
۹تیبو روسارد۱۷۱۸۲۰۵۵۰.۹۴
۱۰سیمون جیانلی۲۰۱۴۳۰۶۴۰.۹۱

** برترین دریافت کننده ها:

ردهنام بازیکنعالیخطادریافت شدهمجموعدرصد موفقیت
۱تیبو روسارد۶۲۲۴۵۱۰۹۵۵.۰۵
۲ماسیمو کولاچی۶۹۲۶۶۱۳۷۴۸.۹۱
۳اولگ آنتونوف۶۷۶۷۴۱۴۷۴۱.۵۰
۴میلاد عبادی پور۶۶۹۶۷۱۴۲۴۰.۱۴
۵تروور کلونات۴۰۳۵۰۹۳۳۹.۷۸
۶آرون راسل۴۱۳۵۶۱۰۰۳۸.۰۰
۷مائوریسیو بورگس۵۸۱۰۷۰۱۳۸۳۴.۷۸
۸مهدی مرندی۴۶۱۱۴۶۱۰۳۳۳.۹۸
۹فیلیپو لانزا۴۸۷۷۲۱۲۷۳۲.۲۸
۱۰کوین تیلی۴۰۹۴۸۹۷۳۱.۹۶

example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image