۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار خود در جام قهرمانان بزرگ مردان جهان فرانسه را شکست داد تا برای نخستین بار این تیم را که عنوان قهرمانی اروپا و لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ را در پرونده کاری خود دارد، از پیش رو برداشته باشد.

آمار کامل دیدار والیبال ایران و برزیل در جام قهرمانان قاره ها ۲۰۱۷ به شکل زیر است:


»» ایران:

** اسپک و دفاع: (روز فوق العاده مهاجمین در حمله – عملکرد استثنائی مدافعین روی تور ایران)

آمار دیدار والیبال ایران فرانسه در جام قهرمانان جهان 2017

** سرویس و توپگیری: (آمار مطلوب ایران در سرویس با درخشش معنوی نژاد – توپگیری های موفق ایران)

آمار دیدار والیبال ایران فرانسه در جام قهرمانان جهان 2017

** پاس و دریافت: (عملکرد خیلی خوب معروف در پاس – روز معمولی دریافت کنندگان ایران)

آمار دیدار والیبال ایران فرانسه در جام قهرمانان جهان 2017


»» فرانسه:

** اسپک و دفاع: (آمار بسیار خوب فرانسوی ها در حمله و دفاع)

آمار دیدار والیبال ایران فرانسه در جام قهرمانان جهان 2017

** سرویس و توپگیری: (روز خوب فرانسه در سرویس و توپگیری)

آمار دیدار والیبال ایران فرانسه در جام قهرمانان جهان 2017

** پاس و دریافت: (عملکرد مناسب تونیوتی – دریافت تقریبا خوب فرانسوی ها)

آمار دیدار والیبال ایران فرانسه در جام قهرمانان جهان 2017


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image