۶
۱

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال روز اخر از دور مقدماتی رقابت های قهرمانی امیدهای جهان امروز پیگیری خواهد شد که برنامه پخش به صورت زیر میباشد .

۱- برزیل مقابل ژاپن

ساعت شروع مسابقه به وقت ایران ۱۷/۳۰ دقیقه

پخش زنده ۱

۲- آرژانتین مقابل چین

ساعت شروع مسابقه به وقت ایران ۱۷/۳۰ دقیقه

پخش زنده ۱

۳- کوبا مقابل مکزیک

ساعت شروع مسابقه به وقت ایران ۲۰:۰۰

پخش زنده ۱

۴- ایران مقابل روسیه

ساعت شروع مسابقه به وقت ایران۲۰:۰۰

پخش زنده ۱

۵- لهستان مقابل مصر

ساعت شروع مسابقه به وقت ایران ۲۲/۳۰ دقیقه

پخش زنده ۱

۶- الجزایر مقابل ترکیه

ساعت شروع مسابقه به وقت ایران ۲۲/۳۰ دقیقه

پخش زنده ۱


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image