۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، پس از جایگزینی مهدی مرندی به جای ظریف در تیم بانک سرمایه، فرهاد ظریف با پیشنهاد همکاری از سوی پیکان رو به رو شد که وی نیز به این پیشنهاد پاسخ مثبت داد تا به این ترتیب جای این دو لیبرو با هم تعویض شود!

مهدی مرندی و فرهاد ظریف لیبرو های پیکان و بانک سرمایه

فرهاد ظریف لیبرو

این در حالی است که مصطفی کارخانه برای تیمش بازیکنانی همچون رضا قرا و مجتبی میرزاجانپور را هم جذب کرده است. ضمن اینکه شنیده‌ می‌شود پیکانی‌ها هم نفراتی مانند فیاضی و امیری را به ترکیب خود اضافه کرده‌اند.


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image