۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، میلاد عبادی پور در گفت و گو با سامانه هواداری تیم ملی والیبال اظهار داشت: پیشنهاد باشگاه اسکرا بلخاتوف در زمانی که به همراه تیم ملی در هفته سوم لیگ جهانی به لهستان سفر کرده بودیم مطرح شد. همان موقع به همسرم این موضوع را اطلاع دادم و پرسیدم که آیا می تواند با شرایط زندگی کردن در این کشور کنار بیاید یا نه که خوشبختانه پذیرفت و من هم موافقتم را به باشگاه اسکرا بلخاتوف اعلام کرد. اگر همسرم حاضر نمی شد در لهستان زندگی کند، شاید برنامه هایم عوض می شد.

وی که سه سال پیش یک پیشنهاد جدی از لیگ ایتالیا داشت اما نپذیرفت، در پاسخ به این سوال که در این مدت چه چیزی تغییر کرده است که قصد حضور در اروپا را دارید؟ گفت: دیدگاهم عوض شده است. والیبال ایران نیاز دارد که تعداد بازیکن بیشتری در والیبال اروپا داشته باشد. شاید اگر همان موقع به ایتالیا می رفتم به نفعم بود و بیشتر پیشرفت می کرد. البته نمی توان قطعی اظهار نظر کرد و شاید اگر یک بار دیگر به همان زمان برگردم دوباره همان تصمیم را بگیرم. / ۳۰۶۰


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image