۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، هفته نخست لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ که از ۱۲ تا ۱۴ خرداد پیگیری شد، نهایتا با کسب یک پیروزی توسط ایران به پایان رسید.

در این بین مهدی مرندی و میلاد عبادی پور با عملکرد چشمگیر خود در دریافت، در این فاکتور جزو برترین ها هفته نخست هستند. در طرف دیگر، مائوریسیو بورگس و اواندرو گوئرای برزیلی، از بهترین های این هفته به شمار می روند.

»» آمار کامل برترین بازیکنان در هفته نخست لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ به شکل زیر است:

** امتیازآورترین بازیکنان:

ردهنام بازیکناسپکدفاعسرویسمجموع
۱فرانسه اروین انگاپت۶۸۶۵۷۹
۲فرانسه استفان بویه۶۴۷۳۷۴
۳برزیل والاس دسوزا۶۳۶۲۷۱
۴آمریکا تیلور ساندر۶۱۴۵۷۰
۵برزیل ریکاردو لوکارلی۶۲۲۲۶۶
۶کانادا جان گوردون پرین۴۵۶۳۵۴
۷کانادا شارون ورون۴۵۶۲۵۳
۸آمریکا بنجامین پچ۴۲۸۲۵۲
۹آمریکا توماس جسکی۴۷۲۲۵۱
۱۰کانادا گراهام ویگراس۳۲۱۲۲۴۶

** برترین اسپکر ها:

ردهنام بازیکنامتیازخطادریافت شدهمجموعدرصد موفقیت
۱صربستان الکساندر آتاناسیویچ۳۲۵۲۰۵۷۵۶.۱۴
۲برزیل ریکاردو لوکارلی۶۲۱۴۳۷۱۱۳۵۴.۸۷
۳فرانسه اروین انگاپت۶۸۲۷۳۴۱۲۹۵۲.۷۱
۴آمریکا تیلور ساندر۶۱۲۴۳۷۱۲۲۵۰.۰۰
۵آمریکا توماس جسکی۴۷۱۵۳۵۹۷۴۸.۴۵
۶برزیل والاس دسوزا۶۳۱۸۵۰۱۳۱۴۸.۰۹
۷فرانسه استفان بویه۶۴۲۸۴۳۱۳۵۴۷.۴۱
۸کانادا شارون ورون۴۵۱۶۳۷۹۸۴۵.۹۲
۹روسیه دیمیتری وولکوف۲۲۱۱۲۰۵۳۴۱.۵۱
۱۰برزیل مائوریسیو بورگس۳۴۲۱۲۹۸۴۴۰.۴۸

** برترین مدافعان:

ردهنام بازیکندفاع مستقیمخطاریباندمجموعمعدل ست
۱روسیه ایلیاس کورکائف۸۹۴۲۱۱.۰۰
۲کانادا گراهام ویگراس۱۲۱۴۲۵۵۱۰.۸۰
۳روسیه وادیم لیخوشرستوف۶۵۷۱۸۰.۷۵
۴فرانسه کوین لرو۱۳۲۱۱۶۵۰۰.۶۸
۵صربستان سرچکو لیسیناتس۶۷۱۱۲۴۰.۶۷
۶روسیه دیمیتری کوالف۴۳۴۱۱۰.۵۰
۷آمریکا دیوید اسمیت۸۸۲۷۴۳۰.۴۷
۸آمریکا بنجامین پچ۸۵۶۱۹۰.۴۷
۹صربستان نمانیا پتریچ۴۲۰۶۰.۴۴
۹صربستان مارکو پودراشچانین۴۵۶۱۵۰.۴۴

**برترین سرویس زننده ها:

ردهنام بازیکنامتیاز مستقیمخطادریافت شدهمجموعمعدل ست
۱فرانسه کوین لرو۶۱۴۵۱۷۱۰.۳۲
۲آمریکا تیلور ساندر۵۱۴۴۷۶۶۰.۲۹
۳برزیل مائوریسیو بورگس۵۱۱۵۸۷۴۰.۲۸
۴فرانسه اروین انگاپت۵۲۱۳۵۶۱۰.۲۶
۵آمریکا دیوید اسمیت۴۱۰۴۷۶۱۰.۲۴
۶صربستان الکساندر آتاناسیویچ۲۷۲۴۳۳۰.۲۲
۷صربستان سرچکو لیسیناتس۲۵۱۵۲۲۰.۲۲
۸صربستان مارکو پودراشچانین۲۷۱۲۲۱۰.۲۲
۹کانادا جان گوردون پرین۳۱۳۴۱۵۷۰.۲۰
۱۰کانادا برندن بارنز۳۱۰۱۹۳۲۰.۲۰

** برترین پاسور ها:

ردهنام بازیکنپاس (عالی)خطاپاس (متوسط)مجموعمعدلت ست
۱کانادا تایلر ساندرز۱۰۶۰۲۳۸۳۴۴۷.۰۷
۲برزیل برونو رزنده۱۲۵۴۲۱۶۳۴۵۶.۹۴
۳روسیه دیمیتری کوالف۵۳۳۹۶۱۵۲۶.۶۳
۴آمریکا میکا کریستنسن۱۱۲۲۲۴۱۳۵۵۶.۵۹
۵فرانسه بنجامین تونیوتی۱۰۰۱۲۴۲۳۴۳۵.۲۶
۶صربستان نیکولا یوویچ۳۵۱۶۸۱۰۴۳.۸۹
۷صربستان ماکسیم بوکولیویچ۲۸۰۵۱۷۹۳.۱۱
۸فرانسه آنتوین بریزارد۱۳۰۳۶۴۹۰.۶۸
۹روسیه سرگی آنتیپکین۵۰۷۱۲۰.۶۳
۱۰آمریکا کاویکا شوجی۷۱۲۹۳۷۰.۴۱

** برترین توپگیر ها:

ردهنام بازیکنعالیخطادریافت شدهمجموعدرصد موفقیت
۱برزیل ریکاردو لوکارلی۵۴۲۴۸۱۰۴۵۰.۰۰
۲آمریکا تیلور ساندر۵۵۵۴۱۱۰۱۴۹.۵۰
۳برزیل مائوریسیو بورگس۴۷۴۳۷۸۸۴۸.۸۶
۴برزیل تالس هاس۵۵۸۳۴۹۷۴۸.۴۵
۵فرانسه اروین انگاپت۶۱۲۶۰۱۲۳۴۷.۹۷
۶کانادا جان گوردون پرین۶۰۵۵۶۱۲۱۴۵.۴۵
۷کانادا بلر کمرون بن۳۶۶۲۹۷۱۴۲.۲۵
۸آمریکا توماس جسکی۵۱۵۵۴۱۱۰۴۱.۸۲
۹روسیه دیمیتری وولکوف۱۵۲۲۰۳۷۳۵.۱۴
۱۰روسیه ایگور کلیوکا۲۴۳۳۶۶۳۳۳.۳۳

** برترین دریافت کننده ها:

ردهنام بازیکنتوپگیریخطادریافت شدهمجموعمعدل ست
۱کانادا بلر کمرون بن۴۶۲۴۹۹۳.۰۷
۲فرانسه جنیا گربنیکوف۵۷۲۳۱۱۱۳.۰۰
۳کانادا تایلر ساندرز۳۹۲۶۷۶۲.۶۰
۴آمریکا اریک شوجی۴۰۱۶۹۲۲.۳۵
۵برزیل تالس هاس۳۸۲۷۷۵۲.۱۱
۶کانادا جان گوردون پرین۳۱۲۲۹۱۲.۰۷
۷آمریکا میکا کریستنسن۳۲۱۳۶۰۱.۸۸
۸روسیه دیمیتری کوالف۱۵۱۵۹۸۱.۸۸
۹برزیل برونو رزنده۳۲۲۳۸۶۱.۷۸
۱۰برزیل ریکاردو لوکارلی۲۹۱۲۶۹۱.۶۱

example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image