۰
۰

دیدار دو تیم والیبال بانک سرمایه و پیکان با نتیجه ۳ بر ۲ به نفع یاران کارخانه پایان یافت ک خالی از حاشیه نبود!

 

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال به نقل از کاپ، حاشیه اصلی بازی دو تیم والیبال بانک سرمایه و پیکان جایی بود که سعید درخشنده رئیس سازمان لیگ که در جایگاه ویژه حضور داشت اواسط بازی با میز منشی تماس گرفت و گفت ویدئو چک را جمع کنید و دیگر لازم نیست از آن استفاده کنید این حرکت درخشنده با اعتراض پیمان اکبری مواجه شد و او از کنار زمین به جایگاه ویژه نگاه می کرد و می گفت به چه حقی می گویید ویدئوچک جمع شود.

خلاصه با دخالت کمک هایش این قائله هم ختم شد و ویدئوچک تا پایان بازی با حواشی اش برقرار بود!


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image