۰
۰

رئیس فدراسیون جهانی والیبال عنوان کرد: «رقابت های المپیک ریو ۲۰۱۶ باعث شد تا نگاه مخاطبین به والیبال سالنی و والیبال ساحلی گسترده تر شود.»

 

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، آری گراسا در ادامه گفت: «وقتی سال های گذشته را با زمان حال مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم المپیک ریو باعث شد تا والیبال در کانون توجهات قرار بگیرد و سرگرمی خانواده ها در سراسر جهان شود. مسابقات المپیک ریو در استادیوم کوپاکابانا (محل برگزاری والیبال ساحلی) و ماراکانازینیو (محل برگزاری والیبال سالنی) برگزار شد. در سراسر جهان صحبت از شهر ریو بود و بعضا نقل می‌شد والیبال به خانه خود بازگشته است!»

وی همچنین ادامه داد: «ریو ۲۰۱۶ فرصت مناسبی برای والیبال و ورزشکاران ما بود تا ارزش های این رشته را در المپیک، با عملکرد فوق العاده خود اثبات نمایند. زمانی که از سراسر جهان و از تمام رشته های ورزشی کنار هم می‌آیند، یک جشن بزرگ بشریت برگزار می‌شود. این مسابقات برای فدراسیون جهانی والیبال بسیار ارزشمند بود چون ورزش والیبال به زادگاه اولیه خود یعنی برزیل بازگشت. والیبال سالنی و ساحلی قدرتمندتر شده است و بعد از المپیک به هدف های جدید فکر می‌کنیم.»


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image