۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، نتایج بازیهای روز سوم (یکشنبه) از هفته سوم لیگ جهانی ۲۰۱۶ به شرح زیر می باشد:

 

سطح ۱:

 

دیدار ست اول ست دوم ست سوم ست چهارم ست پنجم گزارش
لهستان ۳-۲ بلژیک  ۲۵-۱۹  ۲۳-۲۵ ۲۲-۲۵  ۲۵-۲۰  ۱۳-۲۵ ۱ ۲
صربستان ۳-۲ ایتالیا ۱۹-۲۵  ۱۸-۲۵ ۲۵-۱۹  ۲۵-۲۲ ۱۵-۱۷ ۱ ۲
فرانسه ۱-۳ برزیل ۲۵-۲۱ ۲۶-۲۴ ۲۲-۲۵ ۲۵-۲۱ ۱ ۲
ایران ۳-۲ آرژانتین ۲۳-۲۵ ۲۵-۲۲ ۲۵-۲۱  ۲۲-۲۵  ۱۴-۱۶ ۱ ۲
روسیه ۰-۳ آمریکا ۳۵-۳۳ ۲۵-۱۷ ۲۵-۲۱ ۱ ۲
بلغارستان ۳-۲ استرالیا ۲۰-۲۵ ۲۵-۲۱ ۱۸-۲۵ ۲۵-۲۳ ۱۴-۱۶ ۱ ۲

 

سطح ۲:

 

دیدار ست اول ست دوم ست سوم ست چهارم ست پنجم گزارش
کره ۳-۲ هلند ۱۶-۲۵ ۲۵-۲۲ ۲۵-۲۱ ۲۱-۲۵ ۱۶-۲۸ ۱ ۲
اسلواکی ۲-۲ ترکیه ۲۵-۱۳ ۱۶-۲۵ ۲۱-۲۵ ۲۵-۲۲ ۱ ۲
چک ۳-۰ مصر ۱۹-۲۵ ۳۰-۳۲ ۲۳-۲۵ ۱ ۲
چین ۳-۰ ژاپن ۱۱-۲۵  ۲۲-۲۵ ۲۰-۲۵ ۱ ۲
پرتغال ۲-۳ کوبا  ۲۵-۱۹  ۱۹-۲۵  ۲۵-۱۹  ۲۰-۲۵ ۱۵-۹ ۱ ۲
فنلاند ۳-۲ کانادا ۲۲-۲۵ ۲۵-۱۸  ۲۰-۲۵ ۲۵-۲۱ ۱۳-۱۵ ۱ ۲

 


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image