۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، نتایج بازیهای روز دوم (شنبه) از هفته سوم لیگ جهانی ۲۰۱۶ به شرح زیر می باشد:

 

سطح ۱:

 

دیدار ست اول ست دوم ست سوم ست چهارم ست پنجم گزارش
برزیل ۳-۲ بلژیک  ۲۵-۲۰ ۲۳-۲۵  ۲۵-۲۲ ۲۳-۲۵ ۱۱-۱۵ ۱ ۲
 صربستان ۰-۳ آرژانتین ۲۵-۲۳  ۲۵-۲۲  ۲۵-۲۰ ۱ ۲
فرانسه ۳-۱ لهستان ۲۵-۲۲ ۲۸-۳۰ ۲۲-۲۵ ۱۹-۲۵ ۱ ۲
 ایران ۰-۳ ایتالیا  ۲۵-۲۰  ۲۵-۲۰ ۲۵-۲۱ ۱ ۲
 روسیه ۳-۰ بلغارستان ۲۰-۲۵  ۱۴-۲۵ ۱۸-۲۵ ۱ ۲
 آمریکا ۳-۰ استرالیا ۱۴-۲۵  ۲۴-۲۶ ۱۵-۲۵ ۱ ۲

 

سطح ۲:

 

دیدار ست اول ست دوم ست سوم ست چهارم ست پنجم گزارش
کره ۳-۲ مصر ۲۴-۲۶ ۲۰-۲۵  ۲۵-۲۳ ۳۰-۲۸ ۱۳-۱۵ ۱ ۲
اسلواکی ۳-۱ ژاپن  ۱۸-۲۵  ۲۱-۲۵ ۲۶-۲۴  ۲۲-۲۵ ۱ ۲
چک ۱-۳ هلند ۲۵-۲۰  ۲۴-۲۶ ۲۵-۲۳ ۲۵-۲۶ ۱ ۲
چین ۰-۳ ترکیه ۲۷-۲۵  ۲۵-۲۳ ۲۵-۲۸ ۱ ۲
پرتغال ۰-۳ کانادا ۲۵-۲۸ ۲۵-۲۲  ۲۵-۲۱ ۱ ۲
فنلاند ۳-۱ کوبا ۱۹-۲۵  ۱۲-۲۵  ۲۵-۱۸ ۲۱-۲۵ ۱ ۲

 

سطح ۳:

 

دیدار ست اول ست دوم ست سوم ست چهارم ست پنجم گزارش
یونان ۳-۱ تایوان (رده بندی)  ۱۹-۲۵  ۲۵-۲۲  ۲۵-۲۷  ۱۸-۲۵ ۱ ۲
 اسلوونی ۳-۱ آلمان (نهایی)  ۱۹-۲۵ ۱۸-۲۵ ۲۵-۲۱ ۲۰-۲۵ ۱ ۲

 


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image