۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، نتایج بازیهای روز جمعه از هفته دوم لیگ جهانی ۲۰۱۶ به شرح زیر می باشد:

 

سطح ۱:

 

دیدار ست اول ست دوم ست سوم ست چهارم ست پنجم گزارش
برزیل ۳-۱ ایران  ۱۸-۲۵ ۲۶-۲۴ ۱۶-۲۵ ۱۷-۲۵ ۱ ۲
آمریکا ۳-۲ بلژیک  ۲۵-۱۷  ۲۰-۲۵ ۲۱-۲۵ ۲۵-۲۱ ۱۰-۱۵ ۱ ۲
فرانسه ۳-۰ روسیه ۲۲-۲۵  ۳۶-۳۴  ۲۰-۲۵ ۱ ۲
بلغارستان ۱-۳ صربستان  ۲۵-۱۸ ۲۱-۲۵ ۲۵-۱۹ ۲۵-۲۳ ۱ ۲
استرالیا ۰-۳ ایتالیا ۲۵-۱۵ ۲۹-۲۷  ۲۷-۲۵ ۱ ۲
لهستان ۳-۱ آرژانتین ۲۴-۲۶ ۲۹-۳۱ ۳۸-۳۶ ۲۲-۲۵ ۱ ۲

 

سطح ۲:

 

دیدار ست اول ست دوم ست سوم ست چهارم ست پنجم گزارش
چک ۳-۲ کوبا ۲۱-۲۵ ۱۹-۲۵ ۲۶-۲۴  ۲۵-۲۲ ۱۱-۱۵ ۱ ۲
اسلواکی ۱-۳ هلند ۲۵-۱۴ ۲۱-۲۵ ۲۵-۱۴ ۲۵-۲۳ ۱ ۲
ژاپن ۲-۳ ترکیه ۲۰-۲۵ ۱۹-۲۵ ۲۵-۱۹ ۲۵-۲۰ ۱۵-۱۰ ۱ ۲
مصر ۰-۳ فنلاند  ۲۵-۲۲ ۲۵-۱۷  ۲۵-۲۲ ۱ ۲
پرتغال ۱-۳ چین ۲۵-۱۸ ۲۲-۲۵ ۲۵-۱۶ ۲۵-۲۰ ۱ ۲
کره ۰-۳ کانادا ۲۵-۲۰ ۲۵-۲۱ ۲۵-۲۰ ۱ ۲

 

سطح ۳:

 

دیدار ست اول ست دوم ست سوم ست چهارم ست پنجم گزارش
اسپانیا ۱-۳ تایوان ۲۵-۲۰ ۲۵-۲۲ ۲۴-۲۶ ۲۵-۲۰ ۱ ۲
آلمان ۳-۰ قزاقستان ۲۱-۲۵ ۱۹-۲۵ ۲۵-۲۷ ۱ ۲
ونزوئلا ۳-۲ مونته نگرو  ۱۹-۲۵ ۱۶-۲۵ ۲۵-۱۹ ۲۵-۱۵  ۱۳-۱۵ ۱ ۲
اسلوونی ۳-۰ قطر ۲۱-۲۵ ۱۸-۲۵ ۲۰-۲۵ ۱ ۲
پورتوریکو ۱-۳ یونان ۲۵-۱۷ ۲۵-۱۷ ۲۷-۲۹ ۲۶-۲۴ ۱ ۲
مکزیک ۱-۳ تونس ۲۲-۲۵  ۲۵-۲۲ ۲۵-۱۷ ۲۵-۱۸ ۱ ۲

 


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image