۰
۰

گزارش تحلیلی جهان والیبال

 

دیدار پنجم تیم ملی ایران در رقابتهای انتخابی المپیک در برابر چین بود که با توجه به شرایط جدول، حساس ترین مسابقه تیم ما به شمار می آمد که  بازیکنان ایران از این بازی سخت سربلند بیرون آمدند. در نوشته پیش رو عملکرد دو تیم در این دیدار مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

تیم ایران بازی را با ترکیب اولیه در مقابل ژاپن آغاز کرد این در حالی بود که بازیکنان دریافت قدرتی عملکرد چندان درخشانی در حمله در بازی قبل نشان ندادند و تغییر در این ترکیب منطقی به نظر می رسید. همین طور دلیل اصرار کادر فنی به استفاده از فرهاد ظریف با وجود دو بازی نامطلوب در برابر کانادا و فرانسه و برعکس عملکرد خوب مرندی در آن دو بازی مشخص نیست اگرچه ظریف در بازی با ژاپن نمایش خوبی داشت. حملات ایران با عملکرد ناموفق موسوی در ست اول آغاز شد اما در ادامه با امتیازگیری محمودی اوضاع حمله بهبود پیدا کرد ضمن اینکه بالاخره قائمی هم یک امتیاز از پایپ به دست آورد. در تیم چین دای، بازیکن پشت خط زن، در حمله موفق بود. سرویس های موسوی و میلاد هم بدون خطا با شرایط خوبی در این امتیازات زده می شد. دریافت های بد ظریف تیم ما را مجبور به استفاده از پاسهای بلند می کرد که محمودی همچنان موفق عمل می کرد.

 

دفاع چین در این امتیازات نشانی از بازی های گذشته نداشت و دردسری برای محمودی ایجاد نمی کرد. سرویس های خوب قائمی نقطه ای بود تا ایران خود را در امتیازات از چین جدا کند و مربی چین هم با نینداختن وقفه در بازی به روند امتیازگیری تیم ما کمک کرد. به مرور معروف از پاسهای سرعتی هم استفاده کرد ولی در بلندزن ها فقط محمودی به کار گرفته می شد. در آن سوی میدان با رسیدن دریافتها چینی ها از تمامی نقشه ها به خوبی استفاده می کردند. در این بازی مربیان ایران باز هم دست به دو تعویضه پاسور و پشت خط زن با هم پستی های مقابلشان زدند که یک دفاع بعد از آن حاصل ایران شد.

 

با از دست رفتن سرویس قائمی و خطای تور عبادی پور که در پی دریافت بد ظریف صورت گرفت اختلاف کم شد. در ادامه، دای سرویس های خوبی زد که یک بار از ساعد ظریف و بار دوم از قاطی کردن قائمی و عبادی پور با هم امتیاز گرفت و چین را پیش انداخت. عملکرد خوب دفاع ایران در اواخر ست دوباره به کمک تیم آمد و با دو دفاع عادل غلامی در امتیاز جلو افتادیم و امتیاز ۲۴ را نیز با دفاع در برابر دای به دست آوردیم. در امتیاز پایانی باز انتخاب قائمی توسط معروف اشتباه این پاسور را نشان داد و با از دست رفتن این امتیاز بازی مساوی شد اما در نهایت با دفاع موسوی در برابر دای این ست به سود ما رقم خورد.

 

با عملکرد ضعیف دای در انتهای ست اول و ادامه این روند در ست دوم یوان جایگزین این بازیکن در همان امتیازات ابتدایی شد اما در بدو ورود توسط عبادی پور دفاع شد. با رسیدن توپ در زمین ایران از نقشه های متنوعی استفاده می شد در صورتی که در زمین چین دریافت ها نمی رسید و پاسور مجبور به استفاده از یوان می شد که این بازیکن باتجربه امتیازات را به دست می آورد. تیم چین تحت فشار قرار گرفته بود تا اینکه یوان یک امتیاز سرویس از قائمی به دست آورد و به دنبال آن ژوان هم این کار را تکرار کرد.

 

سرویس های عبادی پور از دست می رفت و با دفاع شدن محمودی و بعد از آن قائمی و همین طور به اوت رفتن آبشار موسوی شیرازه تیم ایران از هم پاشید. قائمی که چند توپ را در حمله از دست داده بود در شرایط نامناسب روحی قرار گرفت و در دریافت هم به تیم چین امتیاز می داد. سرویس های ایران به طور محسوسی افت کردند و دریافت ها در زمین چین به خوبی انجام می شد و مکمل آن استفاده از نقشه های متنوع بود که پیاپی برای تیم چین امتیاز دربر داشت. تا این ست به سود چین به پایان برسد. یوان در این ست همانند ایام جوانی بازی درخشانی برای تیم خود ارائه می کرد.

 

با عملکرد ضعیف قائمی، زرینی این بار در ترکیب اصلی در ابتدای ست قرار گرفت که یک امتیاز در همان شروع ست به دست آورد. شهرام محمودی چند توپ پشت سر هم را در خط حمله ایران تبدیل به امتیاز کرد. خطای دو ضرب زرینی و دریافت ناقص او دو امتیاز به چین تقدیم کرد. چینی ها از مناطق مختلف حملات را با موفقیت انجام می دادند تا اینکه یک پاس پایپ توسط بازیکنان ایران دفاع شد. در کل این بازی، دو تیم کمتر از این نقشه استفاده کردند و بیشتر سعی داشتند تا از نزدیک تور حمله کنند. دو حمله ناموفق از زرینی که البته پاس اول برای او بلند بود، برتری چین را به دنبال داشت. این طور به نظر می رسد که معروف در منطقه ۴ به عبادی پور بهتر از بقیه پاس می دهد.

 

عملکرد پر اشتباه زرینی با زدن دو سرویس خوب تا حدی تعدیل شد و یک امتیاز سرویس و یک امتیاز ناشی از بیرون فرستادن توپ توسط بازیکن چین، جای دو تیم را با هم عوض کرد اما این برتری دوامی نداشت و با سرویس هایی که روی دست زرینی زده می شد بازی به تساوی کشیده شد. نجات بخش تیم ایران سرویس های عادل غلامی بود که دریافت چین را به هم ریخت و بازیکنان تیم چین به طور متوالی اشتباه کردند تا تیم ایران دوباره در امتیازات جلو بیفتد و در ادامه نیز یک امتیاز سرویس از قائمی و یک استفاده از توپ برگشت توسط میرزاجانپور ست را به نفع ایران به اتمام رساند.

 

با توجه به عملکرد نامطلوب زرینی و قائمی در ست های قبل به نظر می رسید بهترین تصمیم برای این ست استفاده از میرزاجانپور در کنار عبادی پور باشد اما پافشاری بی مورد کادر فنی به استفاده از این بازیکن به عنوان پشت خط زن در دو تعویضه ها باز هم زرینی را در ترکیب قرار داد. اگرچه در ابتدای ست چهارم دریافت در زمین چینی ها به مشکل برخورد و بلندزن ها هم موفق عمل نمی کردند اما دو دفاع پشت سر هم که در برابر حمله عبادی پور انجام دادند و اصرار معروف به دادن دو پاس دیگر بعدی به این بازیکن که نتوانست امتیاز کسب کند تیم ایران را دچار دردسر کرد و چینی ها در امتیازات پیشی گرفتند. در ادامه یک ناهماهنگی بین معروف و غلامی و دریافت بد از عبادی پور که از تور رد شد اختلاف را بیشتر کرد. پوئن های منفی زرینی که به نظر بیشتر از پوئن های  مثبت او بود در این ست هم ادامه داشت تا اینکه این بازیکن جای خود را به قائمی داد.

 

با اختلاف امتیازی که به وجود آمد بازیکنان چینی راحت کار می کردند و دریافت ها را به پاسور می رساندند و بالتبع از حملات متنوعی بهره می گرفتند. در زمانی از بازی که اختلاف کم شده بود حمله ناموفق عبادی پور و از دست رفتن دریافت توسط قائمی بار دیگر اختلاف را زیاد کرد. سرویس های جهشی موجی چینی ها دریافت های تیم ما را دچار مشکل اساسی کرد و بالاخره مرندی جایگزین ظریف شد تا به تیم کمک کند اما دیگر دیر شده بود. مقصر بی چون و چرای شکست این ست کادر فنی بود که در صورتی که تیم ایران ست سوم هم بد بازی کرد و با اشتباهات چین بود که موفق به برد آن ست شد اما شرایط توسط کادر فنی درک نشد و هیچ تغییری در ترکیب ایجاد نشد.

 

خوشبختانه برای ست پنجم میرزاجانپور به عنوان دریافت کننده وارد بازی شد و اولین امتیاز را نیز برای تیم ایران کسب کرد. چینی ها به خوبی از پاس های سرعتی استفاده می کردند و امتیاز می گرفتند تا اینکه میرزاجانپور یک امتیاز سرویس گرفت و سرویس بعدی او هم در ادامه با دفاع غلامی همراه شد تا جو بازی به سود ایران بگردد. معروف در ادامه روی به استفاده از محمودی آورد که بعضاً دفاع شد و پس از چند پاس به محمودی، بازی را به پاسهای سرعتی و غلامی برد که دو امتیاز در پی داشت ولی توپهای برگشتی که معروف به محمودی می داد تبدیل به امتیاز نمی شدند تا اضطراب در بازی بیش از پیش شود. در سوی مقابل در امتیازات پایانی پاسور چین اکثر پاسها را به منطقه ۴ می برد چرا که دفاع وسط های تیم ایران متمایل به وسط و چپ جایگیری می کردند و چینی ها از این ترفند امتیاز می گرفتند تا اینکه بالاخره در امتیاز پایانی دفاع ایران در این منطقه حاضر شد و روی توپ اثر گذاشت و در برگشت محمودی امتیاز گرفت تا این جدال نفس گیر در نهایت به سود ایران رقم بخورد.

 

با این برد صعود ایران به المپیک تا حدود زیادی مسجل شده است اما بهتر است تیم برای برد لهستان آماده شود تا بی شک و شبهه یک روز قبل از اتمام مسابقات جشن صعود برگزار کنیم. به نظر می رسد ترکیب ست آخر برابر چین مناسب ترین ترکیب برای رویارویی با لهستان باشد و حداقل حضور مرندی می تواند بسیار مفید باشد.

 

kianoosh254

example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image