۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، میخال کوبیاک گفت: برای سال آینده بهترین تصمیم برای خود و خانواده ام را می گیرم.

 

وی می گوید: من با تعدادی باشگاههای لهستانی مذاکره کردم، اما این مذاکره به سرعت خاتمه یافت. من متاسفم که این باشگاهها آن گونه که باید با بازیکنان لهستانی برخورد نمی کنند. مدیران ترجیح می دهند بازیکنان خارجی بیاورند و پول مساوی یا بیشتری به آنها بدهند. من این موضوع را به صراحت گفتم، نمی دانم در افکار عمومی چگونه بازتاب خواهد داشت، اما واقعیت را می گویم.

وی ادامه داد: من به جایی از زندگی حرفه ایم رسیده ام که می توانم باشگاه خود را انتخاب کنم، من برای این یک عمر کار کرده ام، اینکه پول بیشتر یا سطح بالای رقابت را انتخاب کنم، فقط به خودم مربوط است، تصمیمی را می گیرم که برای خود و خانواده ام بهترین باشد.

هر چند وی این موضوع را نفی می کند که این لزوما به این معنا نیست که حتما پیشنهاد آسیایی ها که پول بیشتری می دهند را قبول می کند.

 

منبع: sportowefakty


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image