۳
۰

والیبال جام قهرمانان بزرگ جهان 2017


مسابقات والیبال جام قهرمانان بزرگ جهان (بین قاره ای) سال ۲۰۱۷ به میزبانی ژاپن، هفتمین دوره این رقابت ها می‌باشد. این دوره از مسابقات ها از ۲۱ تا ۲۶ شهریورماه به میزبانی شهرهای ناگویا و اوزاکا ژاپن برگزار خواهد شد.

 

تیم های حاضر


FIVB اعلام کرد که ۴ تیم برتر المپیک ریو ۲۰۱۶، واجدین شرایط در مسابقات می‌باشند. کنفدراسیون های آمریکای جنوبی، اروپا، نورسکا و آسیا ملزم به ارسال نمایندگان خود شدند. ۴ تیم برتر قاره های ذکر شده، میزبان و سهمیه وایلدکارت در مسابقات جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۷ حضور خواهند داشت.

تیمکنفدراسیونانتخاب به عنوان:حضورهای قبلی
مجموعاولینآخرین
ژاپن ژاپنآسیامیزبان۶۱۹۹۳۲۰۱۳
برزیل برزیلآمریکای جنوبیاولین نماینده قاره‌ای۶۱۹۹۳۲۰۱۳
فرانسه فرانسهاروپادومین نماینده قاره‌ای۰------------
آمریکا آمریکانورسکاسومین نماینده قاره‌ای۳۱۹۹۳۲۰۱۳
ایران ایرانآسیاچهارمین نماینده قاره‌ای۲۲۰۰۹۲۰۱۳
ایتالیا ایتالیااروپاوایلدکارت۲۲۰۰۵۲۰۱۳

 

محل برگزاری


مسابقات ناگویامسابقات اوزاکا
ژاپن ناگویا، ژاپنژاپن اوزاکا، ژاپن
سالن نیپون گایشیسالن شهرداری مرکزی اوزاکا
ظرفیت: ۱۰٬۰۰۰ظرفیت: ۵٬۹۳۲
برزیلبرزیل

 

فرمت برگزاری


فرمت رقابت های جام قهرمانان بزرگ جهان (بین قاره ای) سیستم راند رابین است. هر تیم مقابل ۵ تیم دیگر مسابقه می‌دهد و در نهایت امتیاز و پیروزی های ثبت شده، تعیین کننده قهرمان تورنمنت است.

 

نحوه رده بندی جدول


۱– تعداد دیدارهای پیروز شده
۲– امتیاز
۳– معدل ست
۴– معدل امتیاز
۵– زمانی که بین دو تیم تمام موارد مساوی شد، نتیجه آخرین دیدار مقابل هم تعیین کننده است. همچنین در صورتی که تساوی در نسبت پوئن بین سه تیم یا بیشتر (بیشتر از دو تیم) برقرار شد، رتبه بندی جدید براساس امتیازات ۱ و ۲ و ۳ مسابقاتی است که تیم های مورد بحث (تای برک) در مقابل یکدیگر داشتند.

نتیجه ۳-۰ یا ۳-۱: تیم برنده ۳ امتیاز، تیم بازنده ۰ امتیاز.
نتیجه ۳-۲: تیم برنده ۲ امتیاز، تیم بازنده ۱ امتیاز.

 

برنامه، نتایج و جدول رده بندی کلی


  • همه زمان ها به ساعت ایران ( +۴:۳۰) است.

ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱برزیل برزیل۵۴۱۱۲
۲ایتالیا ایتالیا۵۴۱۱۲
۳ایران ایران۵۴۱۹
۴آمریکا آمریکا۵۲۳۸
۵فرانسه فرانسه۵۱۴۴
۶ژاپن ژاپن۵۰۵۰

مسابقات ناگویا:

ژاپن ناگویا، ژاپن
کلیست شماریزمان
فرانسه فرانسه
برزیل برزیل
۰
۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۲
۲۷ - ۲۷ - ۲۵
۰۶/۲۱
۰۸:۱۰
ایتالیا ایتالیا
ایران ایران
۲
۳
۱۹ - ۲۵ - ۲۶ - ۳۱ - ۱۱
۲۵ - ۲۳ - ۲۸ - ۲۹ - ۱۵
۰۶/۲۱
۱۱:۱۰
ژاپن ژاپن
آمریکا آمریکا
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۱ - ۱۸ - ۱۳
۰۶/۲۱
۱۴:۴۵
برزیل برزیل
ایتالیا ایتالیا
۲
۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۲
۱۵ - ۲۷ - ۲۷ - ۱۸ - ۱۵
۰۶/۲۲
۰۸:۱۰
آمریکا آمریکا
ایران ایران
۲
۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۱ - ۱۲
۲۰ - ۱۷ - ۲۷ - ۲۵ - ۱۵
۰۶/۲۲
۱۱:۱۰
ژاپن ژاپن
فرانسه فرانسه
۰
۳
۱۵ - ۲۳ - ۲۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۶/۲۲
۱۴:۴۵

مسابقات اوزاکا:

ژاپن اوزاکا، ژاپن
کلیست شماریزمان
ایران ایران
برزیل برزیل
۰
۳
۲۲ - ۱۹ - ۱۵
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۶/۲۴
۰۸:۱۰
فرانسه فرانسه
آمریکا آمریکا
۰
۳
۲۰ - ۱۷ - ۱۶
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۶/۲۴
۱۱:۱۰
ایتالیا ایتالیا
ژاپن ژاپن
۳
۱
۲۵ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۲۵ - ۲۰ - ۲۲
۰۶/۲۴
۱۴:۴۵
آمریکا آمریکا
برزیل برزیل
۲
۳
۲۶ - ۲۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۱۳
۲۸ - ۱۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۱۵
۰۶/۲۵
۰۸:۱۰
فرانسه فرانسه
ایتالیا ایتالیا
۱
۳
۲۵ - ۲۰ - ۲۲ - ۲۱
۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۶/۲۵
۱۱:۱۰
ژاپن ژاپن
ایران ایران
۱
۳
۲۵ - ۱۹ - ۲۰ - ۱۴
۲۱ - ۲۵ - ۲۵ -۲۵
۰۶/۲۵
۱۴:۴۵
ایتالیا ایتالیا
آمریکا آمریکا
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۹
۲۲ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۷
۰۶/۲۶
۰۷:۱۰
ایران ایران
فرانسه فرانسه
۳
۲
۳۸ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۵ - ۱۵
۳۶ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۷ - ۱۱
۰۶/۲۶
۱۰:۱۰
ژاپن ژاپن
برزیل برزیل
۰
۳
۱۷ - ۱۵ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۶/۲۶
۱۳:۴۵

رده بندی نهایی


 

ردهنام تیم
۱برزیل برزیل
۲ایتالیا ایتالیا
۳ایران ایران
۴آمریکا آمریکا
۵فرانسه فرانسه
۶ژاپن ژاپن