۱
۱
لیگ برتر والیبال 1396 (اخبار، برنامه، نتایج، جدول و ...)

لیگ برتر والیبال ۱۳۹۶ (اخبار، برنامه، نتایج، جدول و …)

 


مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر (لیگ برتر) ایران در سال ۱۳۹۶ با نام «گرامیداشت شهید حججی» در یک گروه مقدماتی آغاز می‌شود.

 

تیم های حاضر


در این دوره از رقابت‌ها ۱۲ تیم بانک سرمایه، پیکان تهران، شهرداری تبریز، شهردارى ارومیه، سازمان عمران شهرداری ساری، ایرانیان گنبد، کاله مازندران، نوشابه سازی شمس (نوجوانان)، سایپا تهران، شهرداری ورامین، خاتم اردکان اردکان و رعد پدافند کاشان حضور دارند.

فرمت برگزاری


در دور مقدماتی این دوره از مسابقات تیم ها در قالب یک گروه به صورت رفت و برگشت با هم مسابقه می دهند و سپس ۸ تیم برتر راهی مرحله پلی آف خواهند شد.

دیدارهای مرحله پلی آف نیز در سه مرحله پیگیری می شود که در مرحله نخست پلی آف لیگ برتر والیبال سال جاری هشت تیم برتر دور مقدماتی با هم روبرو می‌شوند و تیم های پیروز دو مسابقه از سه دیدار به مرحله بعدی راه خواهند یافت. در این مرحله تیم های اول با هشتم، دوم با هفتم، سوم با ششم و چهارم با پنجم مسابقه خواهند داد تا تیم های پیروز به جمع چهار تیم برتر صعود کنند و تیم های بازنده برای کسب عنوان پنجمی تا هشتمی رو در روی یکدیگر قرار گیرند.

در تمامی مراحل پلی آف تیم هایی که در مرحله مقدماتی مقام بهتری کسب کرده‌اند در مسابقات اول و سوم میزبان خواهند بود.

نحوه رده بندی جدول


۱– تعداد دیدارهای پیروز شده
۲– امتیاز
۳– معدل ست
۴– معدل امتیاز
۵– زمانی که بین دو تیم تمام موارد مساوی شد، نتیجه آخرین دیدار مقابل هم تعیین کننده است. همچنین در صورتی که تساوی در نسبت پوئن بین سه تیم یا بیشتر (بیشتر از دو تیم) برقرار شد، رتبه بندی جدید براساس امتیازات ۱ و ۲ و ۳ مسابقاتی است که تیم های مورد بحث (تای برک) در مقابل یکدیگر داشتند.

نتیجه ۳-۰ یا ۳-۱: تیم برنده ۳ امتیاز، تیم بازنده ۰ امتیاز.
نتیجه ۳-۲: تیم برنده ۲ امتیاز، تیم بازنده ۱ امتیاز.

 

برنامه، نتایج و جدول رده بندی کلی


ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱بانک سرمایه بانک سرمایه۷۷۰۲۱
۲شهرداری تبریز شهرداری تبریز۷۷۰۱۹
۳شهرداری ورامین شهرداری ورامین۷۴۳۱۴
۴کاله مازندران کاله آمل۶۴۲۱۲
۵پیکان تهران پیکان تهران۷۴۳۱۲
۶شهرداری ارومیه شهرداری ارومیه۷۳۴۹
۷نوشابه سازی شمس شمس۷۳۴۹
۸سایپا تهران سایپا تهران۷۳۴۹
۹خاتم اردکان خاتم اردکان۷۳۴۸
۱۰سارویه ساری سارویه ساری۷۲۵۷
۱۱هاوش گنبد هاوش گنبد۶۱۵۳
۱۲رعد پدافند اصفهان رعد کاشان۷۰۷۰

 

نیم فصل اول:

هفته نخستیکشنبه ۱۶ مهرماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
شهرداری تبریز ش. تبریز
۲
۳
۲۵ - ۲۱ - ۱۹ - ۲۵ - ۱۱
۱۹ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۰ - ۱۵
۰۷/۱۶
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
سایپا تهران سایپا تهران
۰
۳
۲۳ - ۲۱ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۶
۱۶:۰۰
سارویه ساری س. ساری
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
۳
۱
۲۶ - ۲۵ - ۱۳ - ۲۵
۲۴ - ۱۷ - ۲۵ - ۲۳
۰۷/۱۶
۱۶:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
خاتم اردکان خاتم اردکان
۲
۳
۱۷ - ۱۹ - ۲۵- ۲۶ - ۱۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۴ - ۱۵
۰۷/۱۶
۱۳:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۵
۲۰ - ۱۹ - ۲۵ - ۲۰
۰۷/۱۶
۱۶:۰۰
بانک سرمایه بانک سرمایه
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۶ - ۱۳ - ۱۶
۰۷/۱۶
۱۵:۰۰

هفته دومچهارشنبه ۱۹ مهرماه
کلیست شماریزمان
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
بانک سرمایه ب. سرمایه
۰
۳
۱۴ - ۱۳ - ۱۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۹
۱۵:۰۰
سایپا تهران سایپا تهران
شهرداری تبریز ش. تبریز
۰
۳
۲۶ - ۲۲ - ۲۳
۲۸ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۹
۱۶:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
کاله آمل کاله آمل
۰
۰
لغو گردید.۰۷/۱۹
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
سارویه ساری س. ساری
۳
۱
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۹
۲۰ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۷
۰۷/۱۹
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
نوشابه سازی شمس شمس
۲
۳
۲۷ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۴
۲۹ - ۲۷ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۶
۰۷/۱۹
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
پیکان تهران پیکان تهران
۳
۱
۲۲ - ۳۳ - ۲۵ - ۲۷
۲۵ - ۳۱ - ۱۵ - ۲۵
۰۷/۱۹
۱۷:۳۰

هفته سومچهارشنبه ۲۶ مهرماه
کلیست شماریزمان
سایپا تهران سایپا تهران
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۲
۲۲ - ۲۷ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۲۹ - ۱۵ - ۱۷ - ۱۰
۰۷/۲۶
۱۵:۰۰
بانک سرمایه بانک سرمایه
پیکان تهران پیکان تهران
۳
۱
۲۵ - ۲۶ - ۲۳ - ۲۵
۲۱ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۲
۰۷/۲۶
۱۷:۳۰
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
خاتم اردکان خاتم اردکان
۱
۳
۲۳ - ۱۷ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۵
۰۷/۲۶
۱۶:۰۰
عمران ساری س. ساری
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۲
۳
۲۷ - ۲۵ - ۲۷ - ۲۴ - ۱۰
۲۹ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۶ - ۱۵
۰۷/۲۶
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۱
۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۰ - ۱۳ - ۱۱
۰۷/۲۶
۱۶:۰۰
کاله مازندران کاله آمل
نوشابه سازی شمس شمس
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۱ - ۲۳ - ۲۳
۰۷/۲۶
۱۶:۰۰

هفته چهارمچهارشنبه ۳ آبانماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
سایپا تهران سایپا تهران
۳
۲
۲۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۱ - ۱۵
۲۳ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۵ - ۰۶
۰۸/۰۳
۱۵:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
بانک سرمایه بانک سرمایه
۰
۳
۱۶ - ۱۹ - ۲۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۰۳
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
۳
۰
۲۵ - ۲۹ - ۲۵
۲۲ - ۲۷ - ۱۶
۰۸/۰۳
۱۶:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
شهرداری تبریز ش. تبریز
۲
۳
۲۲ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۱ - ۲۱ - ۱۵
۰۸/۰۳
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۱
۲۵ - ۲۹ - ۲۵ - ۲۵
۱۵ - ۳۱ - ۲۱ - ۱۸
۰۸/۰۳
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
عمران ساری س. ساری
۱
۳
۲۵ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۲
۲۳ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۰۳
۱۶:۰۰

هفته پنجمچهارشنبه ۱۰ آبانماه
کلیست شماریزمان
بانک سرمایه بانک سرمایه
سایپا تهران سایپا تهران
۳
۱
۲۵ - ۲۰ - ۲۵- ۲۵
۱۹ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۱
۰۸/۱۰
۱۵:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۳
۱۶ - ۱۹ - ۱۹
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۱۰
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۱
۳
۱۲ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۲
۲۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۱۰
۱۶:۰۰
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
کاله مازندران کاله آمل
۱
۳
۲۳ - ۲۵ - ۲۱ - ۱۲
۲۵ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۱۰
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
نوشابه سازی شمس شمس
۲
۳
۲۵ - ۲۰ - ۱۸ - ۲۵ - ۱۴
۱۶ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۱۶
۰۸/۱۰
۱۷:۳۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
عمران ساری س. ساری
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۱۶ - ۲۶
۱۹ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۴
۰۸/۱۰
۱۶:۰۰

هفته ششمسه شنبه ۱۶ آبانماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
نوشابه سازی شمس شمس
۳
۱
۲۵ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۵
۱۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۱۳
۰۸/۱۶
۱۵:۰۰
سایپا تهران سایپا تهران
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۱
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵
۱۶ - ۲۵ - ۱۸ - ۱۷
۰۸/۱۶
۱۷:۳۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
بانک سرمایه بانک سرمایه
۱
۳
۱۸ - ۲۵ - ۲۱ - ۲۲
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۱۶
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
خاتم اردکان خاتم اردکان
۳
۱
۱۹ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۰ - ۱۹ - ۲۲
۰۸/۱۶
۱۶:۰۰
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
شهرداری تبریز ش. تبریز
۱
۳
۲۳ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۵
۰۸/۱۶
۱۶:۰۰
عمران ساری س. ساری
شهرداری ورامین ش. ورامین
۰
۳
۲۸ - ۲۲ - ۲۲
۳۰ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۱۶
۱۶:۰۰

هفته هفتمچهارشنبه ۲۴ آبانماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
عمران ساری س. ساری
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۲۲ - ۲۲
۰۸/۲۴
۱۵:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
بانک سرمایه بانک سرمایه
۱
۳
۲۵ - ۱۶ - ۲۱ - ۱۵
۲۰ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۲۴
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۱
۲۵ - ۲۴ - ۳۱ - ۲۵
۲۳ - ۲۶ - ۲۹ - ۱۹
۰۸/۲۴
۱۶:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
سایپا تهران سایپا تهران
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۰ - ۲۲
۰۸/۲۴
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
خاتم اردکان خاتم اردکان
۳
۱
۲۰ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۱۸ - ۱۵ - ۲۳
۰۸/۲۴
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
رعد پدافند اصفهانرعد کاشان
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۶ - ۱۸ - ۲۲
۰۸/۲۴
۱۶:۰۰

هفته هشتمچهارشنبه ۱ آذرماه
کلیست شماریزمان
سایپا تهران سایپا تهران
عمران ساری س. ساری
۰
۰
۰۹/۰۱
۱۵:۰۰
بانک سرمایه بانک سرمایه
کاله مازندران کاله آمل
۰
۰
۰۹/۰۱
۱۷:۳۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
نوشابه سازی شمس شمس
۰
۰
۰۹/۰۱
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
شهرداری تبریز ش. تبریز
۰
۰
۰۹/۰۱
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
شهرداری ورامین ش. ورامین
۰
۰
۰۹/۰۱
۱۵:۰۰
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۰
۰۹/۰۱
۱۶:۰۰

هفته نهمیکشنبه ۵ آذرماه
کلیست شماریزمان
سایپا تهران سایپا تهران
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
۰
۰
۰۹/۰۵
۱۵:۰۰
پیکان تهران پیکان تهران
خاتم اردکان خاتم اردکان
۰
۰
۰۹/۰۵
۱۷:۳۰
نوشابه سازی شمس شمس
بانک سرمایه بانک سرمایه
۰
۰
۰۹/۰۵
۱۵:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
کاله مازندران کاله آمل
۰
۰
۰۹/۰۵
۱۶:۰۰
عمران ساری س. ساری
هاوش گنبد هاوش گنبد
۰
۰
۰۹/۰۵
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۰
۰
۰۹/۰۵
۱۶:۰۰

هفته دهمچهارشنبه ۸ آذرماه
کلیست شماریزمان
بانک سرمایه بانک سرمایه
شهرداری تبریز ش. تبریز
۰
۰
۰۹/۰۸
۱۷:۳۰
نوشابه سازی شمس شمس
عمران ساری س. ساری
۰
۰
۰۹/۰۸
۱۶:۰۰
کاله مازندران کاله آمل
شهرداری ورامین ش. ورامین
۰
۰
۰۹/۰۸
۱۵:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
رعد پدافند اصفهانرعد کاشان
۰
۰
۰۹/۰۸
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۰
۰۹/۰۸
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
سایپا تهران سایپا تهران
۰
۰
۰۹/۰۸
۱۶:۰۰

هفته یازدهمچهارشنبه ۱۵ آذرماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
کاله مازندران کاله آمل
۰
۰
۰۹/۱۵
۱۷:۳۰
سایپا تهران سایپا تهران
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۰
۰
۰۹/۱۵
۱۶:۰۰
عمران ساری س. ساری
بانک سرمایه بانک سرمایه
۰
۰
۰۹/۱۵
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
شهرداری ورامین ش. ورامین
۰
۰
۰۹/۱۵
۱۳:۰۰
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
نوشابه سازی شمس شمس
۰
۰
۰۹/۱۵
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
هاوش گنبد هاوش گنبد
۰
۰
۰۹/۱۵
۱۵:۰۰

نیم فصل دوم:

 

رده بندی نهایی


 

ردهنام تیم
۱
۲
۳
۴
۵
۵
۵
۵
۹
۱۰
۱۱
۱۲