۲
۱
لیگ برتر والیبال 1396 (اخبار، برنامه، نتایج، جدول و ...)

لیگ برتر والیبال ۱۳۹۶ (اخبار، برنامه، نتایج، جدول و …)

 


مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر (لیگ برتر) ایران در سال ۱۳۹۶ با نام «گرامیداشت شهید حججی» در یک گروه مقدماتی آغاز می‌شود.

 

تیم های حاضر


در این دوره از رقابت‌ها ۱۲ تیم بانک سرمایه، پیکان تهران، شهرداری تبریز، شهردارى ارومیه، سازمان عمران شهرداری ساری، ایرانیان گنبد، کاله مازندران، نوشابه سازی شمس (نوجوانان)، سایپا تهران، شهرداری ورامین، خاتم اردکان اردکان و رعد پدافند کاشان حضور دارند.

فرمت برگزاری


در دور مقدماتی این دوره از مسابقات تیم ها در قالب یک گروه به صورت رفت و برگشت با هم مسابقه می دهند و سپس ۸ تیم برتر راهی مرحله پلی آف خواهند شد.

دیدارهای مرحله پلی آف نیز در سه مرحله پیگیری می شود که در مرحله نخست پلی آف لیگ برتر والیبال سال جاری هشت تیم برتر دور مقدماتی با هم روبرو می‌شوند و تیم های پیروز دو مسابقه از سه دیدار به مرحله بعدی راه خواهند یافت. در این مرحله تیم های اول با هشتم، دوم با هفتم، سوم با ششم و چهارم با پنجم مسابقه خواهند داد تا تیم های پیروز به جمع چهار تیم برتر صعود کنند و تیم های بازنده برای کسب عنوان پنجمی تا هشتمی رو در روی یکدیگر قرار گیرند.

در تمامی مراحل پلی آف تیم هایی که در مرحله مقدماتی مقام بهتری کسب کرده‌اند در مسابقات اول و سوم میزبان خواهند بود.

نحوه رده بندی جدول


۱– تعداد دیدارهای پیروز شده
۲– امتیاز
۳– معدل ست
۴– معدل امتیاز
۵– زمانی که بین دو تیم تمام موارد مساوی شد، نتیجه آخرین دیدار مقابل هم تعیین کننده است. همچنین در صورتی که تساوی در نسبت پوئن بین سه تیم یا بیشتر (بیشتر از دو تیم) برقرار شد، رتبه بندی جدید براساس امتیازات ۱ و ۲ و ۳ مسابقاتی است که تیم های مورد بحث (تای برک) در مقابل یکدیگر داشتند.

نتیجه ۳-۰ یا ۳-۱: تیم برنده ۳ امتیاز، تیم بازنده ۰ امتیاز.
نتیجه ۳-۲: تیم برنده ۲ امتیاز، تیم بازنده ۱ امتیاز.

 

برنامه، نتایج و جدول رده بندی کلی


ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱بانک سرمایه بانک سرمایه۱۸۱۶۲۴۸
۲شهرداری تبریز شهرداری تبریز۱۸۱۴۴۳۷
۳سایپا تهران سایپا تهران۱۸۱۳۵۳۹
۴پیکان تهران پیکان تهران۱۸۱۲۶۳۵
۵کاله مازندران کاله آمل۱۷۱۰۷۳۱
۶شهرداری ورامین شهرداری ورامین۱۸۱۰۸۳۰
۷خاتم اردکان خاتم اردکان۱۸۹۹۲۵
۸هاوش گنبد هاوش گنبد۱۸۶۱۲۱۷
۹نوشابه سازی شمس شمس۱۸۶۱۲۱۴
۱۰شهرداری ارومیه شهرداری ارومیه۱۸۵۱۳۱۸
۱۱سارویه ساری ساری ۲۱۱۷۴۱۳۱۶
۱۲رعد پدافند اصفهان رعد کاشان۱۸۲۱۶۸

 

نیم فصل اول:

هفته نخستیکشنبه ۱۶ مهرماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
شهرداری تبریز ش. تبریز
۲
۳
۲۵ - ۲۱ - ۱۹ - ۲۵ - ۱۱
۱۹ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۰ - ۱۵
۰۷/۱۶
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
سایپا تهران سایپا تهران
۰
۳
۲۳ - ۲۱ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۶
۱۶:۰۰
سارویه ساری س. ساری
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
۳
۱
۲۶ - ۲۵ - ۱۳ - ۲۵
۲۴ - ۱۷ - ۲۵ - ۲۳
۰۷/۱۶
۱۶:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
خاتم اردکان خاتم اردکان
۲
۳
۱۷ - ۱۹ - ۲۵- ۲۶ - ۱۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۴ - ۱۵
۰۷/۱۶
۱۳:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۵
۲۰ - ۱۹ - ۲۵ - ۲۰
۰۷/۱۶
۱۶:۰۰
بانک سرمایه بانک سرمایه
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۶ - ۱۳ - ۱۶
۰۷/۱۶
۱۵:۰۰

هفته دومچهارشنبه ۱۹ مهرماه
کلیست شماریزمان
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
بانک سرمایه ب. سرمایه
۰
۳
۱۴ - ۱۳ - ۱۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۹
۱۵:۰۰
سایپا تهران سایپا تهران
شهرداری تبریز ش. تبریز
۰
۳
۲۶ - ۲۲ - ۲۳
۲۸ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۹
۱۶:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
کاله آمل کاله آمل
۰
۳
۰۰ - ۰۰ - ۰۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۹
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
سارویه ساری س. ساری
۳
۱
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۹
۲۰ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۷
۰۷/۱۹
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
نوشابه سازی شمس شمس
۲
۳
۲۷ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۴
۲۹ - ۲۷ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۶
۰۷/۱۹
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
پیکان تهران پیکان تهران
۳
۱
۲۲ - ۳۳ - ۲۵ - ۲۷
۲۵ - ۳۱ - ۱۵ - ۲۵
۰۷/۱۹
۱۷:۳۰

هفته سومچهارشنبه ۲۶ مهرماه
کلیست شماریزمان
سایپا تهران سایپا تهران
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۲
۲۲ - ۲۷ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۲۹ - ۱۵ - ۱۷ - ۱۰
۰۷/۲۶
۱۵:۰۰
بانک سرمایه بانک سرمایه
پیکان تهران پیکان تهران
۳
۱
۲۵ - ۲۶ - ۲۳ - ۲۵
۲۱ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۲
۰۷/۲۶
۱۷:۳۰
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
خاتم اردکان خاتم اردکان
۱
۳
۲۳ - ۱۷ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۵
۰۷/۲۶
۱۶:۰۰
عمران ساری س. ساری
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۲
۳
۲۷ - ۲۵ - ۲۷ - ۲۴ - ۱۰
۲۹ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۶ - ۱۵
۰۷/۲۶
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۱
۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۰ - ۱۳ - ۱۱
۰۷/۲۶
۱۶:۰۰
کاله مازندران کاله آمل
نوشابه سازی شمس شمس
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۱ - ۲۳ - ۲۳
۰۷/۲۶
۱۶:۰۰

هفته چهارمچهارشنبه ۳ آبانماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
سایپا تهران سایپا تهران
۳
۲
۲۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۱ - ۱۵
۲۳ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۵ - ۰۶
۰۸/۰۳
۱۵:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
بانک سرمایه بانک سرمایه
۰
۳
۱۶ - ۱۹ - ۲۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۰۳
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
۳
۰
۲۵ - ۲۹ - ۲۵
۲۲ - ۲۷ - ۱۶
۰۸/۰۳
۱۶:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
شهرداری تبریز ش. تبریز
۲
۳
۲۲ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۱ - ۲۱ - ۱۵
۰۸/۰۳
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۱
۲۵ - ۲۹ - ۲۵ - ۲۵
۱۵ - ۳۱ - ۲۱ - ۱۸
۰۸/۰۳
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
عمران ساری س. ساری
۱
۳
۲۵ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۲
۲۳ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۰۳
۱۶:۰۰

هفته پنجمچهارشنبه ۱۰ آبانماه
کلیست شماریزمان
بانک سرمایه بانک سرمایه
سایپا تهران سایپا تهران
۳
۱
۲۵ - ۲۰ - ۲۵- ۲۵
۱۹ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۱
۰۸/۱۰
۱۵:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۳
۱۶ - ۱۹ - ۱۹
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۱۰
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۱
۳
۱۲ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۲
۲۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۱۰
۱۶:۰۰
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
کاله مازندران کاله آمل
۱
۳
۲۳ - ۲۵ - ۲۱ - ۱۲
۲۵ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۱۰
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
نوشابه سازی شمس شمس
۲
۳
۲۵ - ۲۰ - ۱۸ - ۲۵ - ۱۴
۱۶ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۱۶
۰۸/۱۰
۱۷:۳۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
عمران ساری س. ساری
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۱۶ - ۲۶
۱۹ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۴
۰۸/۱۰
۱۶:۰۰

هفته ششمسه شنبه ۱۶ آبانماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
نوشابه سازی شمس شمس
۳
۱
۲۵ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۵
۱۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۱۳
۰۸/۱۶
۱۵:۰۰
سایپا تهران سایپا تهران
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۱
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵
۱۶ - ۲۵ - ۱۸ - ۱۷
۰۸/۱۶
۱۷:۳۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
بانک سرمایه بانک سرمایه
۱
۳
۱۸ - ۲۵ - ۲۱ - ۲۲
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۱۶
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
خاتم اردکان خاتم اردکان
۳
۱
۱۹ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۰ - ۱۹ - ۲۲
۰۸/۱۶
۱۶:۰۰
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
شهرداری تبریز ش. تبریز
۱
۳
۲۳ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۵
۰۸/۱۶
۱۶:۰۰
عمران ساری س. ساری
شهرداری ورامین ش. ورامین
۰
۳
۲۸ - ۲۲ - ۲۲
۳۰ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۱۶
۱۶:۰۰

هفته هفتمچهارشنبه ۲۴ آبانماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
عمران ساری س. ساری
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۲۲ - ۲۲
۰۸/۲۴
۱۵:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
بانک سرمایه بانک سرمایه
۱
۳
۲۵ - ۱۶ - ۲۱ - ۱۵
۲۰ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۲۴
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۱
۲۵ - ۲۴ - ۳۱ - ۲۵
۲۳ - ۲۶ - ۲۹ - ۱۹
۰۸/۲۴
۱۶:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
سایپا تهران سایپا تهران
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۰ - ۲۲
۰۸/۲۴
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
خاتم اردکان خاتم اردکان
۳
۱
۲۰ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۱۸ - ۱۵ - ۲۳
۰۸/۲۴
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
رعد پدافند اصفهانرعد کاشان
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۶ - ۱۸ - ۲۲
۰۸/۲۴
۱۶:۰۰

هفته هشتمچهارشنبه ۱ آذرماه
کلیست شماریزمان
سایپا تهران سایپا تهران
عمران ساری س. ساری
۳
۱
۲۵ - ۱۷ - ۲۵ - ۲۵
۱۹ - ۲۵ - ۱۲ - ۱۶
۰۹/۰۱
۱۵:۰۰
بانک سرمایه بانک سرمایه
کاله مازندران کاله آمل
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۰ - ۱۴ - ۱۷
۰۹/۰۱
۱۷:۳۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
نوشابه سازی شمس شمس
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۰ - ۱۴ - ۲۱
۰۹/۰۱
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
شهرداری تبریز ش. تبریز
۲
۳
۲۵ - ۲۵ - ۱۸ - ۱۸ - ۶
۲۳ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵
۰۹/۰۱
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۷
۲۳ - ۲۱ - ۲۵
۰۹/۰۱
۱۵:۰۰
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۳
۱۸ - ۱۹ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۹/۰۱
۱۶:۰۰

هفته نهمیکشنبه ۵ آذرماه
کلیست شماریزمان
سایپا تهران سایپا تهران
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۲۲ - ۱۴
۰۹/۰۵
۱۵:۰۰
پیکان تهران پیکان تهران
خاتم اردکان خاتم اردکان
۳
۰
۲۹ - ۲۵ - ۲۵
۲۷ - ۱۷ - ۱۶
۰۹/۰۵
۱۷:۳۰
نوشابه سازی شمس شمس
بانک سرمایه بانک سرمایه
۰
۳
۲۰ - ۱۴ - ۲۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۹/۰۵
۱۵:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
کاله مازندران کاله آمل
۳
۲
۲۵ - ۱۹ - ۱۵ - ۲۵ - ۱۵
۲۰ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۱۲
۰۹/۰۵
۱۶:۰۰
عمران ساری س. ساری
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۱ - ۱۶ - ۲۲
۰۹/۰۵
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۲
۲۵ - ۲۵ - ۱۵ - ۲۲ - ۱۵
۲۳ - ۱۳ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۰
۰۹/۰۵
۱۶:۰۰

هفته دهمچهارشنبه ۸ آذرماه
کلیست شماریزمان
بانک سرمایه بانک سرمایه
شهرداری تبریز ش. تبریز
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۲ - ۲۲ - ۲۰
۰۹/۰۸
۱۷:۳۰
نوشابه سازی شمس شمس
عمران ساری س. ساری
۱
۳
۲۴ - ۲۵ - ۲۱ - ۲۰
۲۶ - ۱۸ - ۲۵ - ۲۵
۰۹/۰۸
۱۶:۰۰
کاله مازندران کاله آمل
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۷
۱۸ - ۱۵ - ۲۵
۰۹/۰۸
۱۵:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
رعد پدافند اصفهانرعد کاشان
۳
۱
۲۵ - ۲۸ - ۲۳ - ۲۵
۱۷ - ۲۰ - ۲۵ - ۱۶
۰۹/۰۸
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۳
۰۰ - ۰۰ - ۰۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۹/۰۸
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
سایپا تهران سایپا تهران
۱
۳
۱۶ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۷
۲۵ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۹
۰۹/۰۸
۱۶:۰۰

هفته یازدهمچهارشنبه ۱۵ آذرماه
کلیست شماریزمان
عمران ساری س. ساری
بانک سرمایه بانک سرمایه
۰
۳
۲۳ - ۲۸ - ۲۱
۲۵ - ۳۰ - ۲۵
۰۹/۱۴
۱۷:۳۰
سایپا تهران سایپا تهران
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۰ - ۰۰ - ۰۰
۰۹/۱۵
۱۷:۳۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
هاوش گنبد هاوش گنبد
۲
۳
۲۵ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۴ - ۱۵
۲۳ - ۲۸ - ۱۵ - ۲۶ - ۱۷
۰۹/۱۵
۱۵:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۲
۲۵ - ۱۶ - ۲۵ - ۲۹ - ۱۵
۲۰ - ۲۵ - ۲۳ - ۳۱ - ۱۱
۰۹/۱۵
۱۶:۰۰
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
نوشابه سازی شمس شمس
۱
۳
۲۶ - ۲۰ - ۱۸ - ۱۹
۲۴ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۹/۱۵
۱۶:۰۰
پیکان تهران پیکان تهران
کاله مازندران کاله آمل
۳
۲
۲۵ - ۲۰ - ۳۲ - ۱۸ - ۱۵
۱۹ - ۳۲ - ۳۰ - ۲۵ - ۱۱
۰۹/۱۵
۱۵:۰۰

نیم فصل دوم:

هفته دوازدهمچهارشنبه ۲۹ آذرماه
کلیست شماریزمان
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۵
۲۰ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۲
۰۹/۲۹
۱۷:۰۰
سایپا تهران سایپا تهران
کاله مازندران کاله آمل
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۹ - ۲۳ - ۲۷ - ۲۰
۱۰/۰۱
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۳
۱۳ - ۱۸ - ۱۷
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۰۱
۱۶:۰۰
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
سارویه ساری س. ساری
۰
۳
۰۰ - ۰۰ - ۰۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۰۱
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
نوشابه سازی شمس شمس
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۹ - ۱۲ - ۲۲
۱۰/۰۱
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
بانک سرمایه ب. سرمایه
۳
۱
۲۵ - ۱۹ - ۲۵ - ۲۵
۲۱ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۲
۱۰/۰۳
۱۷:۳۰

هفته سیزدهمچهارشنبه ۶ دیماه
کلیست شماریزمان
بانک سرمایه ب. سرمایه
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۹ - ۲۰ - ۱۷
۱۰/۰۶
۱۵:۰۰
سارویه ساری ساری ۲۱
خاتم اردکان خاتم اردکان
۲
۳
۱۴ - ۲۵ - ۱۶ - ۲۵ - ۱۲
۲۵ - ۱۹ - ۲۵ - ۲۱ - ۱۵
۱۰/۰۶
۱۵:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۲
۲۵ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۵ - ۱۵
۱۹ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۱ - ۰۹
۱۰/۰۶
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
سایپا تهران سایپا تهران
۱
۳
۲۰ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۱۸ - ۲۵
۱۰/۰۶
۱۶:۳۰
پیکان تهران پ. تهران
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۲
۲۵ - ۱۹ - ۲۸ - ۲۰ - ۱۵
۲۰ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۵ - ۰۹
۱۰/۰۶
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۲۰ - ۱۸
۱۰/۰۶
۱۷:۳۰

هفته چهاردهمیکشنبه ۱۰ دیماه
کلیست شماریزمان
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
سارویه ساری ساری ۲۱
۳
۲
۲۳ - ۲۵ - ۱۷ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۱۸ - ۲۵ - ۲۱ - ۱۲
۱۰/۱۰
۱۵:۰۰
پیکان تهران پیکان تهران
بانک سرمایه ب. سرمایه
۰
۳
۳۲ - ۱۵ - ۲۱
۳۴ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۱۰
۱۶:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
کاله مازندران کاله آمل
۳
۱
۲۵ - ۱۸ - ۲۵ - ۲۵
۲۰ - ۲۵ - ۲۰ - ۲۳
۱۰/۱۰
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
۳
۲
۲۵ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵
۲۷ - ۲۵ - ۲۱ - ۲۰ - ۰۸
۱۰/۱۰
۱۷:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
سایپا تهران سایپا تهران
۳
۲
۲۰ - ۲۵ - ۱۵ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۱۶ - ۲۵ - ۲۲ - ۱۱
۱۰/۱۰
۱۷:۳۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
شهرداری تبریز ش. تبریز
۰
۳
۲۰ - ۱۶ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۱۰
۱۷:۳۰

هفته پانزدهمچهارشنبه ۱۳ دیماه
کلیست شماریزمان
بانک سرمایه ب. سرمایه
خاتم اردکان خاتم اردکان
۳
۱
۲۵ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۵
۱۸ - ۲۸ - ۱۸ - ۲۰
۱۰/۱۳
۱۵:۰۰
سارویه ساری س. ساری
کاله مازندران کاله آمل
۰
۰
لغو شد.۱۰/۱۳
۱۵:۰۰
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۱
۲۲ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۶
۲۵ - ۲۳ - ۱۶ - ۲۴
۱۰/۱۳
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
نوشابه سازی شمس شمس
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۲ - ۲۱ - ۲۲
۱۰/۱۳
۱۶:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۷
۲۲ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۱۳
۱۷:۳۰
سایپا تهران سایپا تهران
پیکان تهران پیکان تهران
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۲۴ - ۲۱
۱۰/۱۳
۱۷:۳۰

هفته شانزدهمچهارشنبه ۲۰ دیماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
هاوش گنبد هاوش گنبد
۲
۳
۲۵ - ۲۱ - ۱۸ - ۲۵ - ۱۵
۱۶ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵ - ۱۷
۱۰/۲۰
۱۵:۰۰
سارویه ساری ساری ۲۱
شهرداری تبریز ش. تبریز
۰
۳
۱۸ - ۱۷ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۲۰
۱۵:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
شهرداری ورامین ش. ورامین
۱
۳
۲۳ - ۲۴ - ۲۶ - ۲۳
۲۵ - ۲۶ - ۲۴ - ۲۵
۱۰/۲۰
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
خاتم اردکان خاتم اردکان
۱
۳
۳۰ - ۲۳ - ۲۱ - ۲۲
۲۸ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۲۰
۱۷:۰۰
سایپا تهران سایپا تهران
بانک سرمایه ب. سرمایه
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۰ - ۲۸
۲۳ - ۱۹ - ۲۵ - ۲۶
۱۰/۲۰
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۷ - ۲۰ - ۲۱
۱۰/۲۰
۱۷:۳۰

هفته هفدهمیکشنبه ۲۴ دیماه
کلیست شماریزمان
بانک سرمایه ب. سرمایه
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۶
۱۷ - ۱۹ - ۲۴
۱۰/۲۴
۱۵:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
کاله مازندران کاله آمل
۱
۳
۲۵ - ۲۶ - ۱۵ - ۲۹
۲۷ - ۲۴ - ۲۵ - ۳۱
۱۰/۲۴
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۰ - ۲۰ - ۲۱
۱۰/۲۴
۱۷:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۳
۲۳ - ۲۰ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۲۴
۱۷:۳۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
سایپا تهران سایپا تهران
۲
۳
۲۵ - ۲۲ - ۱۶ - ۲۵ - ۱۲
۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۰ - ۱۵
۱۰/۲۴
۱۷:۳۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
سارویه ساری س. ساری
۳
۲
۲۹ - ۲۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۱۵
۳۱ - ۱۳ - ۲۵ - ۱۸ - ۰۸
۱۰/۲۴
۱۷:۳۰

هفته هجدهمچهارشنبه ۲۷ دیماه
کلیست شماریزمان
سایپا تهران سایپا تهران
نوشابه سازی شمس شمس
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۴ - ۲۱ - ۲۲
۱۰/۲۷
۱۵:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
شهرداری تبریز ش. تبریز
۳
۰
۲۵ - ۲۸ - ۲۵
۲۱ - ۲۶ - ۲۳
۱۰/۲۷
۱۵:۳۰
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
شهرداری ورامین ش. ورامین
۲
۳
۲۶ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۵ - ۱۲
۲۴ - ۲۵ - ۲۲ - ۱۷ - ۱۵
۱۰/۲۷
۱۶:۰۰
سارویه ساری س. ساری
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۳
۱۹ - ۱۵ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۲۷
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
کاله مازندران کاله آمل
۲
۳
۲۵ - ۲۵ - ۱۸ - ۲۱ - ۱۳
۱۹ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵
۱۰/۲۷
۱۷:۰۰
بانک سرمایه ب. سرمایه
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۶
۱۳ - ۱۹ - ۲۴
۱۰/۲۷
۱۷:۳۰

هفته نوزدهمچهارشنبه ۴ بهمن ماه
کلیست شماریزمان
نوشابه سازی شمس شمس
هاوش گنبد هاوش گنبد
۰
۰
۱۱/۰۴
۱۵:۰۰
پیکان تهران پیکان تهران
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
۰
۰
۱۱/۰۴
۱۵:۰۰
سارویه ساری س. ساری
سایپا تهران سایپا تهران
۰
۰
۱۱/۰۴
۱۵:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
خاتم اردکان خاتم اردکان
۰
۰
۱۱/۰۴
۱۵:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۰
۰
۱۱/۰۴
۱۵:۰۰
کاله مازندران کاله آمل
بانک سرمایه ب. سرمایه
۰
۰
۱۱/۰۴
۱۷:۳۰

هفته بیستمیکشنبه ۸ بهمن ماه
کلیست شماریزمان
بانک سرمایه ب. سرمایه
نوشابه سازی شمس شمس
۰
۰
۱۱/۰۸
۱۵:۰۰
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
سایپا تهران سایپا تهران
۰
۰
۱۱/۰۸
۱۵:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۰
۱۱/۰۸
۱۵:۰۰
کاله مازندران کاله آمل
شهرداری تبریز ش. تبریز
۰
۰
۱۱/۰۸
۱۵:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
سارویه ساری س. ساری
۰
۰
۱۱/۰۸
۱۵:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
شهرداری ورامین ش. ورامین
۰
۰
۱۱/۰۸
۱۵:۰۰

هفته بیست و یکمیکشنبه ۱۲ بهمن ماه
کلیست شماریزمان
سایپا تهران سایپا تهران
خاتم اردکان خاتم اردکان
۰
۰
۱۱/۱۲
۱۵:۰۰
سارویه ساری س. ساری
نوشابه سازی شمس شمس
۰
۰
۱۱/۱۲
۱۵:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
بانک سرمایه ب. سرمایه
۰
۰
۱۱/۱۲
۱۵:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
کاله مازندران کاله آمل
۰
۰
۱۱/۱۲
۱۵:۰۰
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
هاوش گنبد هاوش گنبد
۰
۰
۱۱/۱۲
۱۵:۰۰
پیکان تهران پیکان تهران
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۰
۰
۱۱/۱۲
۱۷:۳۰

هفته بیست و دومیکشنبه ۱۵ بهمن ماه
کلیست شماریزمان
نوشابه سازی شمس شمس
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
۰
۰
۱۱/۱۵
۱۵:۰۰
بانک سرمایه ب. سرمایه
سارویه ساری س. ساری
۰
۰
۱۱/۱۵
۱۵:۰۰
کاله مازندران کاله آمل
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۰
۱۱/۱۵
۱۵:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
سایپا تهران سایپا تهران
۰
۰
۱۱/۱۵
۱۵:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
شهرداری تبریز ش. تبریز
۰
۰
۱۱/۱۵
۱۵:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
خاتم اردکان خاتم اردکان
۰
۰
۱۱/۱۵
۱۵:۰۰

رده بندی نهایی


 

ردهنام تیم
۱
۲
۳
۴
۵
۵
۵
۵
۹
۱۰
۱۱
۱۲