۲
۱
لیگ برتر والیبال 1396 (اخبار، برنامه، نتایج، جدول و ...)

لیگ برتر والیبال ۱۳۹۶ (اخبار، برنامه، نتایج، جدول و …)

 


مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر (لیگ برتر) ایران در سال ۱۳۹۶ با نام «گرامیداشت شهید حججی» در یک گروه مقدماتی آغاز می‌شود.

 

تیم های حاضر


در این دوره از رقابت‌ها ۱۲ تیم بانک سرمایه، پیکان تهران، شهرداری تبریز، شهردارى ارومیه، سازمان عمران شهرداری ساری، ایرانیان گنبد، کاله مازندران، نوشابه سازی شمس (نوجوانان)، سایپا تهران، شهرداری ورامین، خاتم اردکان اردکان و رعد پدافند کاشان حضور دارند.

فرمت برگزاری


در دور مقدماتی این دوره از مسابقات تیم ها در قالب یک گروه به صورت رفت و برگشت با هم مسابقه می دهند و سپس ۸ تیم برتر راهی مرحله پلی آف خواهند شد.

دیدارهای مرحله پلی آف نیز در سه مرحله پیگیری می شود که در مرحله نخست پلی آف لیگ برتر والیبال سال جاری هشت تیم برتر دور مقدماتی با هم روبرو می‌شوند و تیم های پیروز دو مسابقه از سه دیدار به مرحله بعدی راه خواهند یافت. در این مرحله تیم های اول با هشتم، دوم با هفتم، سوم با ششم و چهارم با پنجم مسابقه خواهند داد تا تیم های پیروز به جمع چهار تیم برتر صعود کنند و تیم های بازنده برای کسب عنوان پنجمی تا هشتمی رو در روی یکدیگر قرار گیرند.

در تمامی مراحل پلی آف تیم هایی که در مرحله مقدماتی مقام بهتری کسب کرده‌اند در مسابقات اول و سوم میزبان خواهند بود.

نحوه رده بندی جدول


۱– تعداد دیدارهای پیروز شده
۲– امتیاز
۳– معدل ست
۴– معدل امتیاز
۵– زمانی که بین دو تیم تمام موارد مساوی شد، نتیجه آخرین دیدار مقابل هم تعیین کننده است. همچنین در صورتی که تساوی در نسبت پوئن بین سه تیم یا بیشتر (بیشتر از دو تیم) برقرار شد، رتبه بندی جدید براساس امتیازات ۱ و ۲ و ۳ مسابقاتی است که تیم های مورد بحث (تای برک) در مقابل یکدیگر داشتند.

نتیجه ۳-۰ یا ۳-۱: تیم برنده ۳ امتیاز، تیم بازنده ۰ امتیاز.
نتیجه ۳-۲: تیم برنده ۲ امتیاز، تیم بازنده ۱ امتیاز.

 

برنامه، نتایج و جدول رده بندی کلی


ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱بانک سرمایه بانک سرمایه۲۲۱۹۳۵۷
۲سایپا تهران سایپا تهران۲۲۱۶۶۴۷
۳شهرداری تبریز شهرداری تبریز۲۲۱۶۶۴۴
۴پیکان تهران پیکان تهران۲۲۱۳۹۳۹
۵شهرداری ورامین شهرداری ورامین۲۲۱۳۹۴۰
۶کاله مازندران کاله آمل۲۲۱۳۹۳۹
۷خاتم اردکان خاتم اردکان۲۲۱۱۱۱۳۹
۸نوشابه سازی شمس شمس۲۲۸۱۴۲۲
۹هاوش گنبد هاوش گنبد۲۲۸۱۴۲۱
۱۰شهرداری ارومیه شهرداری ارومیه۲۲۷۱۵۲۳
۱۱سارویه ساری ساری ۲۱۲۲۵۱۷۲۰
۱۲رعد پدافند اصفهان رعد کاشان۲۲۳۱۹۱۱

 

نیم فصل اول:

هفته ۱یکشنبه ۱۶ مهرماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
شهرداری تبریز ش. تبریز
۲
۳
۲۵ - ۲۱ - ۱۹ - ۲۵ - ۱۱
۱۹ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۰ - ۱۵
۰۷/۱۶
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
سایپا تهران سایپا تهران
۰
۳
۲۳ - ۲۱ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۶
۱۶:۰۰
سارویه ساری س. ساری
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
۳
۱
۲۶ - ۲۵ - ۱۳ - ۲۵
۲۴ - ۱۷ - ۲۵ - ۲۳
۰۷/۱۶
۱۶:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
خاتم اردکان خاتم اردکان
۲
۳
۱۷ - ۱۹ - ۲۵- ۲۶ - ۱۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۴ - ۱۵
۰۷/۱۶
۱۳:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۵
۲۰ - ۱۹ - ۲۵ - ۲۰
۰۷/۱۶
۱۶:۰۰
بانک سرمایه بانک سرمایه
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۶ - ۱۳ - ۱۶
۰۷/۱۶
۱۵:۰۰

هفته ۲چهارشنبه ۱۹ مهرماه
کلیست شماریزمان
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
بانک سرمایه ب. سرمایه
۰
۳
۱۴ - ۱۳ - ۱۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۹
۱۵:۰۰
سایپا تهران سایپا تهران
شهرداری تبریز ش. تبریز
۰
۳
۲۶ - ۲۲ - ۲۳
۲۸ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۹
۱۶:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
کاله آمل کاله آمل
۰
۳
۰۰ - ۰۰ - ۰۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۹
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
سارویه ساری س. ساری
۳
۱
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۹
۲۰ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۷
۰۷/۱۹
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
نوشابه سازی شمس شمس
۲
۳
۲۷ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۴
۲۹ - ۲۷ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۶
۰۷/۱۹
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
پیکان تهران پیکان تهران
۳
۱
۲۲ - ۳۳ - ۲۵ - ۲۷
۲۵ - ۳۱ - ۱۵ - ۲۵
۰۷/۱۹
۱۷:۳۰

هفته ۳چهارشنبه ۲۶ مهرماه
کلیست شماریزمان
سایپا تهران سایپا تهران
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۲
۲۲ - ۲۷ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۲۹ - ۱۵ - ۱۷ - ۱۰
۰۷/۲۶
۱۵:۰۰
بانک سرمایه بانک سرمایه
پیکان تهران پیکان تهران
۳
۱
۲۵ - ۲۶ - ۲۳ - ۲۵
۲۱ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۲
۰۷/۲۶
۱۷:۳۰
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
خاتم اردکان خاتم اردکان
۱
۳
۲۳ - ۱۷ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۵
۰۷/۲۶
۱۶:۰۰
عمران ساری س. ساری
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۲
۳
۲۷ - ۲۵ - ۲۷ - ۲۴ - ۱۰
۲۹ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۶ - ۱۵
۰۷/۲۶
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۱
۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۰ - ۱۳ - ۱۱
۰۷/۲۶
۱۶:۰۰
کاله مازندران کاله آمل
نوشابه سازی شمس شمس
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۱ - ۲۳ - ۲۳
۰۷/۲۶
۱۶:۰۰

هفته ۴چهارشنبه ۳ آبانماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
سایپا تهران سایپا تهران
۳
۲
۲۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۱ - ۱۵
۲۳ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۵ - ۰۶
۰۸/۰۳
۱۵:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
بانک سرمایه بانک سرمایه
۰
۳
۱۶ - ۱۹ - ۲۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۰۳
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
۳
۰
۲۵ - ۲۹ - ۲۵
۲۲ - ۲۷ - ۱۶
۰۸/۰۳
۱۶:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
شهرداری تبریز ش. تبریز
۲
۳
۲۲ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۱ - ۲۱ - ۱۵
۰۸/۰۳
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۱
۲۵ - ۲۹ - ۲۵ - ۲۵
۱۵ - ۳۱ - ۲۱ - ۱۸
۰۸/۰۳
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
عمران ساری س. ساری
۱
۳
۲۵ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۲
۲۳ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۰۳
۱۶:۰۰

هفته ۵چهارشنبه ۱۰ آبانماه
کلیست شماریزمان
بانک سرمایه بانک سرمایه
سایپا تهران سایپا تهران
۳
۱
۲۵ - ۲۰ - ۲۵- ۲۵
۱۹ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۱
۰۸/۱۰
۱۵:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۳
۱۶ - ۱۹ - ۱۹
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۱۰
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۱
۳
۱۲ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۲
۲۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۱۰
۱۶:۰۰
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
کاله مازندران کاله آمل
۱
۳
۲۳ - ۲۵ - ۲۱ - ۱۲
۲۵ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۱۰
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
نوشابه سازی شمس شمس
۲
۳
۲۵ - ۲۰ - ۱۸ - ۲۵ - ۱۴
۱۶ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۱۶
۰۸/۱۰
۱۷:۳۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
عمران ساری س. ساری
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۱۶ - ۲۶
۱۹ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۴
۰۸/۱۰
۱۶:۰۰

هفته ۶سه شنبه ۱۶ آبانماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
نوشابه سازی شمس شمس
۳
۱
۲۵ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۵
۱۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۱۳
۰۸/۱۶
۱۵:۰۰
سایپا تهران سایپا تهران
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۱
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵
۱۶ - ۲۵ - ۱۸ - ۱۷
۰۸/۱۶
۱۷:۳۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
بانک سرمایه بانک سرمایه
۱
۳
۱۸ - ۲۵ - ۲۱ - ۲۲
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۱۶
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
خاتم اردکان خاتم اردکان
۳
۱
۱۹ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۰ - ۱۹ - ۲۲
۰۸/۱۶
۱۶:۰۰
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
شهرداری تبریز ش. تبریز
۱
۳
۲۳ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۵
۰۸/۱۶
۱۶:۰۰
عمران ساری س. ساری
شهرداری ورامین ش. ورامین
۰
۳
۲۸ - ۲۲ - ۲۲
۳۰ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۱۶
۱۶:۰۰

هفته ۷چهارشنبه ۲۴ آبانماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
عمران ساری س. ساری
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۲۲ - ۲۲
۰۸/۲۴
۱۵:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
بانک سرمایه بانک سرمایه
۱
۳
۲۵ - ۱۶ - ۲۱ - ۱۵
۲۰ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۸/۲۴
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۱
۲۵ - ۲۴ - ۳۱ - ۲۵
۲۳ - ۲۶ - ۲۹ - ۱۹
۰۸/۲۴
۱۶:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
سایپا تهران سایپا تهران
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۰ - ۲۲
۰۸/۲۴
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
خاتم اردکان خاتم اردکان
۳
۱
۲۰ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۱۸ - ۱۵ - ۲۳
۰۸/۲۴
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
رعد پدافند اصفهانرعد کاشان
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۶ - ۱۸ - ۲۲
۰۸/۲۴
۱۶:۰۰

هفته ۸چهارشنبه ۱ آذرماه
کلیست شماریزمان
سایپا تهران سایپا تهران
عمران ساری س. ساری
۳
۱
۲۵ - ۱۷ - ۲۵ - ۲۵
۱۹ - ۲۵ - ۱۲ - ۱۶
۰۹/۰۱
۱۵:۰۰
بانک سرمایه بانک سرمایه
کاله مازندران کاله آمل
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۰ - ۱۴ - ۱۷
۰۹/۰۱
۱۷:۳۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
نوشابه سازی شمس شمس
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۰ - ۱۴ - ۲۱
۰۹/۰۱
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
شهرداری تبریز ش. تبریز
۲
۳
۲۵ - ۲۵ - ۱۸ - ۱۸ - ۶
۲۳ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵
۰۹/۰۱
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۷
۲۳ - ۲۱ - ۲۵
۰۹/۰۱
۱۵:۰۰
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۳
۱۸ - ۱۹ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۹/۰۱
۱۶:۰۰

هفته ۹یکشنبه ۵ آذرماه
کلیست شماریزمان
سایپا تهران سایپا تهران
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۲۲ - ۱۴
۰۹/۰۵
۱۵:۰۰
پیکان تهران پیکان تهران
خاتم اردکان خاتم اردکان
۳
۰
۲۹ - ۲۵ - ۲۵
۲۷ - ۱۷ - ۱۶
۰۹/۰۵
۱۷:۳۰
نوشابه سازی شمس شمس
بانک سرمایه بانک سرمایه
۰
۳
۲۰ - ۱۴ - ۲۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۹/۰۵
۱۵:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
کاله مازندران کاله آمل
۳
۲
۲۵ - ۱۹ - ۱۵ - ۲۵ - ۱۵
۲۰ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۱۲
۰۹/۰۵
۱۶:۰۰
عمران ساری س. ساری
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۱ - ۱۶ - ۲۲
۰۹/۰۵
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۲
۲۵ - ۲۵ - ۱۵ - ۲۲ - ۱۵
۲۳ - ۱۳ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۰
۰۹/۰۵
۱۶:۰۰

هفته ۱۰چهارشنبه ۸ آذرماه
کلیست شماریزمان
بانک سرمایه بانک سرمایه
شهرداری تبریز ش. تبریز
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۲ - ۲۲ - ۲۰
۰۹/۰۸
۱۷:۳۰
نوشابه سازی شمس شمس
عمران ساری س. ساری
۱
۳
۲۴ - ۲۵ - ۲۱ - ۲۰
۲۶ - ۱۸ - ۲۵ - ۲۵
۰۹/۰۸
۱۶:۰۰
کاله مازندران کاله آمل
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۷
۱۸ - ۱۵ - ۲۵
۰۹/۰۸
۱۵:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
رعد پدافند اصفهانرعد کاشان
۳
۱
۲۵ - ۲۸ - ۲۳ - ۲۵
۱۷ - ۲۰ - ۲۵ - ۱۶
۰۹/۰۸
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۳
۰۰ - ۰۰ - ۰۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۹/۰۸
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
سایپا تهران سایپا تهران
۱
۳
۱۶ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۷
۲۵ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۹
۰۹/۰۸
۱۶:۰۰

هفته ۱۱چهارشنبه ۱۵ آذرماه
کلیست شماریزمان
عمران ساری س. ساری
بانک سرمایه بانک سرمایه
۰
۳
۲۳ - ۲۸ - ۲۱
۲۵ - ۳۰ - ۲۵
۰۹/۱۴
۱۷:۳۰
سایپا تهران سایپا تهران
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۰ - ۰۰ - ۰۰
۰۹/۱۵
۱۷:۳۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
هاوش گنبد هاوش گنبد
۲
۳
۲۵ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۴ - ۱۵
۲۳ - ۲۸ - ۱۵ - ۲۶ - ۱۷
۰۹/۱۵
۱۵:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۲
۲۵ - ۱۶ - ۲۵ - ۲۹ - ۱۵
۲۰ - ۲۵ - ۲۳ - ۳۱ - ۱۱
۰۹/۱۵
۱۶:۰۰
رعد پدافند اصفهان رعد کاشان
نوشابه سازی شمس شمس
۱
۳
۲۶ - ۲۰ - ۱۸ - ۱۹
۲۴ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۹/۱۵
۱۶:۰۰
پیکان تهران پیکان تهران
کاله مازندران کاله آمل
۳
۲
۲۵ - ۲۰ - ۳۲ - ۱۸ - ۱۵
۱۹ - ۳۲ - ۳۰ - ۲۵ - ۱۱
۰۹/۱۵
۱۵:۰۰

نیم فصل دوم:

هفته ۱۲چهارشنبه ۲۹ آذرماه
کلیست شماریزمان
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۵
۲۰ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۲
۰۹/۲۹
۱۷:۰۰
سایپا تهران سایپا تهران
کاله مازندران کاله آمل
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۹ - ۲۳ - ۲۷ - ۲۰
۱۰/۰۱
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۳
۱۳ - ۱۸ - ۱۷
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۰۱
۱۶:۰۰
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
سارویه ساری س. ساری
۰
۳
۰۰ - ۰۰ - ۰۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۰۱
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
نوشابه سازی شمس شمس
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۹ - ۱۲ - ۲۲
۱۰/۰۱
۱۶:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
بانک سرمایه ب. سرمایه
۳
۱
۲۵ - ۱۹ - ۲۵ - ۲۵
۲۱ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۲
۱۰/۰۳
۱۷:۳۰

هفته ۱۳چهارشنبه ۶ دیماه
کلیست شماریزمان
بانک سرمایه ب. سرمایه
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۹ - ۲۰ - ۱۷
۱۰/۰۶
۱۵:۰۰
سارویه ساری ساری ۲۱
خاتم اردکان خاتم اردکان
۲
۳
۱۴ - ۲۵ - ۱۶ - ۲۵ - ۱۲
۲۵ - ۱۹ - ۲۵ - ۲۱ - ۱۵
۱۰/۰۶
۱۵:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۲
۲۵ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۵ - ۱۵
۱۹ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۱ - ۰۹
۱۰/۰۶
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
سایپا تهران سایپا تهران
۱
۳
۲۰ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۱۸ - ۲۵
۱۰/۰۶
۱۶:۳۰
پیکان تهران پ. تهران
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۲
۲۵ - ۱۹ - ۲۸ - ۲۰ - ۱۵
۲۰ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۵ - ۰۹
۱۰/۰۶
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۲۰ - ۱۸
۱۰/۰۶
۱۷:۳۰

هفته ۱۴یکشنبه ۱۰ دیماه
کلیست شماریزمان
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
سارویه ساری ساری ۲۱
۳
۲
۲۳ - ۲۵ - ۱۷ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۱۸ - ۲۵ - ۲۱ - ۱۲
۱۰/۱۰
۱۵:۰۰
پیکان تهران پیکان تهران
بانک سرمایه ب. سرمایه
۰
۳
۳۲ - ۱۵ - ۲۱
۳۴ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۱۰
۱۶:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
کاله مازندران کاله آمل
۳
۱
۲۵ - ۱۸ - ۲۵ - ۲۵
۲۰ - ۲۵ - ۲۰ - ۲۳
۱۰/۱۰
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
۳
۲
۲۵ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵
۲۷ - ۲۵ - ۲۱ - ۲۰ - ۰۸
۱۰/۱۰
۱۷:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
سایپا تهران سایپا تهران
۳
۲
۲۰ - ۲۵ - ۱۵ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۱۶ - ۲۵ - ۲۲ - ۱۱
۱۰/۱۰
۱۷:۳۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
شهرداری تبریز ش. تبریز
۰
۳
۲۰ - ۱۶ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۱۰
۱۷:۳۰

هفته ۱۵چهارشنبه ۱۳ دیماه
کلیست شماریزمان
بانک سرمایه ب. سرمایه
خاتم اردکان خاتم اردکان
۳
۱
۲۵ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۵
۱۸ - ۲۸ - ۱۸ - ۲۰
۱۰/۱۳
۱۵:۰۰
سارویه ساری س. ساری
کاله مازندران کاله آمل
۰
۰
لغو شد.۱۰/۱۳
۱۵:۰۰
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۱
۲۲ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۶
۲۵ - ۲۳ - ۱۶ - ۲۴
۱۰/۱۳
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
نوشابه سازی شمس شمس
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۲ - ۲۱ - ۲۲
۱۰/۱۳
۱۶:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۷
۲۲ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۱۳
۱۷:۳۰
سایپا تهران سایپا تهران
پیکان تهران پیکان تهران
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۲۴ - ۲۱
۱۰/۱۳
۱۷:۳۰

هفته ۱۶چهارشنبه ۲۰ دیماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
هاوش گنبد هاوش گنبد
۲
۳
۲۵ - ۲۱ - ۱۸ - ۲۵ - ۱۵
۱۶ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵ - ۱۷
۱۰/۲۰
۱۵:۰۰
سارویه ساری ساری ۲۱
شهرداری تبریز ش. تبریز
۰
۳
۱۸ - ۱۷ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۲۰
۱۵:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
شهرداری ورامین ش. ورامین
۱
۳
۲۳ - ۲۴ - ۲۶ - ۲۳
۲۵ - ۲۶ - ۲۴ - ۲۵
۱۰/۲۰
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
خاتم اردکان خاتم اردکان
۱
۳
۳۰ - ۲۳ - ۲۱ - ۲۲
۲۸ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۲۰
۱۷:۰۰
سایپا تهران سایپا تهران
بانک سرمایه ب. سرمایه
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۰ - ۲۸
۲۳ - ۱۹ - ۲۵ - ۲۶
۱۰/۲۰
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۷ - ۲۰ - ۲۱
۱۰/۲۰
۱۷:۳۰

هفته ۱۹یکشنبه ۲۴ دیماه
کلیست شماریزمان
بانک سرمایه ب. سرمایه
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۶
۱۷ - ۱۹ - ۲۴
۱۰/۲۴
۱۵:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
کاله مازندران کاله آمل
۱
۳
۲۵ - ۲۶ - ۱۵ - ۲۹
۲۷ - ۲۴ - ۲۵ - ۳۱
۱۰/۲۴
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۰ - ۲۰ - ۲۱
۱۰/۲۴
۱۷:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۳
۲۳ - ۲۰ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۲۴
۱۷:۳۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
سایپا تهران سایپا تهران
۲
۳
۲۵ - ۲۲ - ۱۶ - ۲۵ - ۱۲
۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۰ - ۱۵
۱۰/۲۴
۱۷:۳۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
سارویه ساری س. ساری
۳
۲
۲۹ - ۲۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۱۵
۳۱ - ۱۳ - ۲۵ - ۱۸ - ۰۸
۱۰/۲۴
۱۷:۳۰

هفته ۱۸چهارشنبه ۲۷ دیماه
کلیست شماریزمان
سایپا تهران سایپا تهران
نوشابه سازی شمس شمس
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۴ - ۲۱ - ۲۲
۱۰/۲۷
۱۵:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
شهرداری تبریز ش. تبریز
۳
۰
۲۵ - ۲۸ - ۲۵
۲۱ - ۲۶ - ۲۳
۱۰/۲۷
۱۵:۳۰
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
شهرداری ورامین ش. ورامین
۲
۳
۲۶ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۵ - ۱۲
۲۴ - ۲۵ - ۲۲ - ۱۷ - ۱۵
۱۰/۲۷
۱۶:۰۰
سارویه ساری س. ساری
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۳
۱۹ - ۱۵ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۰/۲۷
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
کاله مازندران کاله آمل
۲
۳
۲۵ - ۲۵ - ۱۸ - ۲۱ - ۱۳
۱۹ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵
۱۰/۲۷
۱۷:۰۰
بانک سرمایه ب. سرمایه
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۶
۱۳ - ۱۹ - ۲۴
۱۰/۲۷
۱۷:۳۰

هفته ۱۹چهارشنبه ۴ بهمن ماه
کلیست شماریزمان
پیکان تهران پیکان تهران
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۷ - ۲۳ - ۲۰
۱۱/۰۴
۱۵:۰۰
سارویه ساری س. ساری
سایپا تهران سایپا تهران
۲
۳
۱۸ - ۲۵ - ۱۶ - ۲۵ - ۱۰
۲۵ - ۱۷ - ۲۵ - ۲۲ - ۱۵
۱۱/۰۴
۱۵:۰۰
نوشابه سازی شمس شمس
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۱
۲۰ - ۲۷ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۱۶
۱۱/۰۴
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۵
۲۲ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۱
۱۱/۰۴
۱۷:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
خاتم اردکان خاتم اردکان
۲
۳
۲۳ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۰ - ۱۷
۱۱/۰۴
۱۷:۳۰
کاله مازندران کاله آمل
بانک سرمایه ب. سرمایه
۱
۳
۲۲ - ۲۴ - ۲۵ - ۱۹
۲۵ - ۲۶ - ۲۲ - ۲۵
۱۱/۰۴
۱۷:۳۰

هفته ۲۰یکشنبه ۸ بهمن ماه
کلیست شماریزمان
بانک سرمایه ب. سرمایه
نوشابه سازی شمس شمس
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۵
۲۲ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۰
۱۱/۰۸
۱۶:۰۰
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
سایپا تهران سایپا تهران
۰
۳
۱۶ - ۲۰ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۱/۰۸
۱۶:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
پیکان تهران پیکان تهران
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۱۸ - ۲۵
۲۲ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۳
۱۱/۰۸
۱۶:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
شهرداری ورامین ش. ورامین
۱
۳
۱۹ - ۲۸ - ۱۷ - ۱۸
۲۵ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۵
۱۱/۰۸
۱۷:۰۰
کاله مازندران کاله آمل
شهرداری تبریز ش. تبریز
۳
۲
۲۲ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۶
۲۵ - ۲۵ - ۱۷ - ۲۲ - ۱۴
۱۱/۰۸
۱۷:۳۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
سارویه ساری س. ساری
۰
۳
۱۶ - ۲۳ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۱/۰۸
۱۷:۳۰

هفته ۲۱پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه
کلیست شماریزمان
سایپا تهران سایپا تهران
خاتم اردکان خاتم اردکان
۳
۱
۲۸ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۳۰ - ۲۲ - ۱۶ - ۲۱
۱۱/۱۲
۱۵:۰۰
سارویه ساری ساری ۲۱
نوشابه سازی شمس شمس
۱
۳
۲۵ - ۲۱ - ۱۵ - ۲۲
۱۸ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۱/۱۲
۱۶:۰۰
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
هاوش گنبد هاوش گنبد
۲
۳
۲۰ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۲۷ - ۲۴ - ۱۵ - ۱۷
۱۱/۱۲
۱۶:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
بانک سرمایه ب. سرمایه
۳
۱
۲۵ - ۲۶ - ۱۹ - ۲۵
۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۲
۱۱/۱۲
۱۷:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
کاله مازندران کاله آمل
۳
۰
۲۵ - ۳۳ - ۲۵
۲۱ - ۳۱ - ۱۹
۱۱/۱۲
۱۷:۳۰
پیکان تهران پ. تهران
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
۲
۳
۲۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۸ - ۱۲
۱۸ - ۲۵ - ۱۹ - ۳۰ - ۱۵
۱۱/۱۲
۱۷:۳۰

هفته ۲۲یکشنبه ۱۵ بهمن ماه
کلیست شماریزمان
نوشابه سازی شمس شمس
رعد پدافند کاشان رعد کاشان
۲
۳
۲۳ - ۱۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۱۴
۲۵ - ۲۵ - ۲۷ - ۲۸ - ۱۶
۱۱/۱۵
۱۷:۰۰
بانک سرمایه ب. سرمایه
سارویه ساری س. ساری
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۸
۲۱ - ۲۱ - ۲۶
۱۱/۱۵
۱۷:۰۰
کاله مازندران کاله آمل
پیکان تهران پیکان تهران
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۹ - ۲۲ - ۱۹
۱۱/۱۵
۱۷:۰۰
شهرداری ارومیه ش. ارومیه
سایپا تهران سایپا تهران
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۵
۱۹ - ۱۸ - ۲۵ - ۱۵
۱۱/۱۵
۱۷:۰۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
شهرداری تبریز ش. تبریز
۳
۱
۲۷ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۹ - ۱۸ - ۱۹ - ۱۶
۱۱/۱۵
۱۷:۰۰
هاوش گنبد هاوش گنبد
خاتم اردکان خاتم اردکان
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۱ - ۱۹ - ۱۵
۱۱/۱۵
۱۷:۰۰

مرحله نخست پلی آف:

پلی آف (رفت)چهارشنبه ۱۸ بهمن
کلیست شماریزمان
بانک سرمایه ب. سرمایه
هاوش گنبد هاوش گنبد
۳
۰
۲۵- ۲۵ - ۲۵
۲۰ - ۱۸ - ۱۴
۱۱/۱۸
۱۷:۳۰
شهرداری ورامین ش. ورامین
پیکان تهران پیکان تهران
۰
۳
۲۲ - ۱۶ - ۲۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۱/۱۸
۱۷:۳۰
سایپا تهران سایپا تهران
خاتم اردکان خاتم اردکان
۰
۳
۲۵ - ۱۸ - ۱۷
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۱/۱۸
۱۵:۰۰
شهرداری تبریز ش. تبریز
کاله مازندران کاله آمل
۳
۱
۲۵ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۲۵ - ۲۲ - ۱۸
۱۱/۱۸
۱۷:۰۰

پلی آف (برگشت)چهارشنبه ۲۵ بهمن
کلیست شماریزمان
هاوش گنبد هاوش گنبد
بانک سرمایه ب. سرمایه
۰
۳
۲۲ - ۲۵ - ۱۹
۲۵ - ۲۷ - ۲۵
۱۱/۲۵
۱۷:۰۰
پیکان تهران پیکان تهران
شهرداری ورامین ش. ورامین
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۱ - ۲۲ - ۲۱
۱۱/۲۵
۱۷:۰۰
خاتم اردکان خاتم اردکان
سایپا تهران سایپا تهران
۳
۰
۲۵ - ۲۷ - ۲۸
۲۰ - ۲۵ - ۲۶
۱۱/۲۵
۱۷:۰۰
کاله مازندران کاله آمل
شهرداری تبریز ش. تبریز
۲
۳
۲۳ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۰ - ۱۵
۱۱/۲۵
۱۷:۰۰

 

رده بندی نهایی


 

ردهنام تیم
۱
۲
۳
۴
۵
۵
۵
۵
۹
۱۰
۱۱
۱۲