۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، احمد ضیایی پس از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به کارهای خوبی که در گذشته انجام شده است و باید ادامه پیدا کند، افزود: در دوره جدید کارهایی را که درگذشته صورت گرفته است، با قدرت و شدت بیشتری دنبال خواهیم کرد.

وی اظهار کرد: در ترکیب و ساختار فدراسیون نیز تغییراتی خواهیم داد و هم اندیشی با هیات ها در دوره جدید بیشتر از گذشته خواهد بود؛ به طور قطع، تغییراتی در فدراسیون اتفاق خواهد افتاد اما طی دو ماه آینده با همین ترکیب کار خواهیم کرد و به آن دست نخواهیم زد.

ضیایی خاطرنشان کرد: کارهای خوبی درگذشته انجام شد و بسیاری منتظر بودند که من ازعملکرد ۱۱ سال گذشته نقد کنم اما نباید تلاش گذشتگان و کارهایی را که صورت گرفته است، از خاطر ببریم.

وی با تاکید بر اینکه کارهای گذشته را مرور می کنیم و ضمن شناسایی نقاط ضعف، به اصلاح آنها خواهیم پرداخت، افزود: انتظارات از این فدراسیون بالا و به حق است، امیدوارم با حمایت مسئولان و تلاش بازیکنان و کادر فنی به اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم. / ایرنا


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image