۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، ایگور کولاکوویچ سرمربی مونته نگرویی ایران در مسابقات قهرمانی ۲۰۱۸ جهان، چهارمین حضور متوالی خود را تجربه خواهد کرد.

سه تجربه گذشته کولاکوویچ با تیم ملی صربستان در سال های ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ بوده است. کولاکوویچ در سال ۲۰۰۶ با تیم صربستان و مونته نگرو پا به این مسابقات گذاشت و چهارم شد. در دور بعدی در سال ۲۰۱۰ با صربستان سوم شد و به مدال برنز جهان رسید. اما وی در سال ۲۰۱۴ با تیم صربستان به مقام نهم رسید. تیم ملی ایران در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ به ترتیب بیست و سوم و بیست و دوم شد.

ایران در سال ۲۰۱۴ با هدایت اسلوبودان کواچ به مقام ششم این رقابت ها رسید. / ۳۰۶۰


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image