۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، مجتبی شبان اظهار داشت: بازی رضایت بخشی ارائه دادیم چون بازیکنان همه توان و انرژی خود را در میدان ارائه دادند اما مقابل تیم بانک سرمایه بازی داشتیم که با بازیکنان بزرگش، رسیدن به پیروزی بسیار سخت بود.

وی افزود: در این مسابقه بانک سرمایه هم عملکرد بسیار خوبی داشت. شاید اگر بازیکنان این تیم کمی غفلت می کردند می توانستیم نتیجه دیگری رقم بزنیم اما این اتفاق نیفتاد. بازیکنان ما هیچ کم کاری نداشتند و چه بازیکنان اصلی، و چه بازیکنانی که به عنوان یار ذخیره وارد میدان شدند با جان و دل بازی کردند اما زورمان به تیم بانک سرمایه نرسید و شکست خوردیم.

شبان درباره مصدومیتی که در طول مسابقه برایش پیش آمد گفت: در بخشی از مسابقه هنگام دفاع، برای حمایت اقدام کردم اما دست بازیکن تیم خودمان به بینی ام برخورد کرد و مشکل کوچکی برایم به وجود آمد که مسئله خاصی نبود و خیلی زود برطرف شد. / ۳۰۶۰


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image