۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، بر اساس زمان بندی اعلام شده، هشت تیم شرکت کننده در مسابقات والیبال جام باشگاه های جهان در دو گروه چهارتیمی در دور مقدماتی به رقابت خواهند پرداخت.

تیم بانک سرمایه در گروه الف با زاکسا، لوبه، و ساداکروزیرو سه تیم های قهرمان لیگ لهستان، ایتالیا و برزیل همگروه است و تیم‌های اسکرا بلخاتوف (لهستان)، زنیت کازان (روسیه)، پرسونال بولیوار (آرژانتین) و شانگهای چین در گروه ب با هم به رقابت خواهند پرداخت.

»» برنامه دقیق رقابت های جام باشگاه های جهان به صورت زیر اعلام شده است:

(زمان برگزاری مسابقه به وقت ایران است.)

۲۱ آذرماه

گروه الف:

۲۰:۰۰؛ بانک سرمایه ایران – زاکسا کوژله لهستان
۲۳:۰۰؛ ساداکروزیرو برزیل – لوبه بانکا ایتالیا

گروه ب:

۲۰:۰۰؛ زنیت کازان روسیه – بولیوار آرژانتین
۲۳:۰۰؛ اسکرا بلخاتوف لهستان – شانگهای چین

۲۲ آذرماه

گروه الف:

۲۰:۰۰؛ زاکسا کوژله لهستان – لوبه بانکا ایتالیا
۲۳:۰۰؛ بانک سرمایه ایران – ساداکروزیرو برزیل

گروه ب:

۲۰:۰۰؛ زنیت کازان روسیه – شانگهای چین
۲۳:۰۰؛ اسکرا بلخاتوف لهستان – بولیوار آرژانتین

۲۳ آذرماه

گروه الف:

۲۰:۰۰؛ زاکسا کوژله لهستان – ساداکروزیرو برزیل
۲۳:۰۰؛ لوبه بانکا ایتالیا – بانک سرمایه ایران

گروه ب:

۲۰:۰۰؛ شانگهای چین – بولیوار آرژانتین
۲۳:۰۰؛ اسکرا بلخاتوف لهستان – زنیت کازان روسیه


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image