۴
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال روز سوم رقابت های قهرمانی امیدها جهان امروز نیز پیگیری خواهد شد که برنامه پخش آن به صورت زیر است .

۱- کوبا مقابل ژاپن

ساعت شروع مسابقه به وقت ایران ۱۷:۳۰ دقیقه

پخش زنده ۱

۲- چین مقابل روسیه

ساعت شروع مسابقه به وقت ایران ۱۷:۳۰ دقیقه

پخش زنده ۱

۳- مکزیک مقابل لهستان

ساعت شروع مسابقه به وقت ایران ۲۰:۰۰

پخش زنده ۱

۴- آرژانتین مقابل ترکیه

ساعت شروع مسابقه به وقت ایران ۲۰:۰۰

پخش زنده ۱

۵- مصر مقابل برزیل

ساعت شروع مسابقه به وقت ایران ۲۲:۳۰ دقیقه

پخش زنده ۱

۶- ایران مقابل الجزایر

ساعت شروع مسابقه به وقت ایران ۲۲:۳۰ دقیقه

پخش زنده ۱

(برای مشاهده لینک های پخش زنده مسابقات، باید به ف.ی.ل.ت.ر شکن دسترسی داشته باشید)


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image