۰
۱

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال به نقل از برناردو رزنده ، سرمربی اسبق تیم ملی برزیل که چندی پیش از هدایت تیم کناره گیری کرد برای سمت استانداری ریو دوژانیرو کاندید شد.

وی که هم اکنون تیم زنان رکسونای برزیل را هدایت می کند، معلوم نیست که به کار خود در ادامه فصل ادامه خواهد یا خیر. وی با کاندید شدن برای استانداری شهر ریو دو ژانیرو تصمیم گرفت پا به دنیای سیاست بگذارد.


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image