۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، امیر خوش خبر افزود: نمی دانم را برخی افراد می خواهند با آبرو و حیثیتم بازی کنند. متاسفانه حرف های زیادی پشت سرم می زنند که هیچ کدام واقعیت ندارد، این دور از انصاف است که بی دلیل با آبرو و اعتبار افراد بازی کنند، من همه وقتم را برای والیبال و رشد آن گذاشته ام حال درست نیست، این گونه بخواهند براساس شایعات در موردم حرف بزنند.

وی در خصوص صحبت هایی که از حضورش در باشگاه باریج اسانس کاشان زده می شود، گفت: مسئولان این باشگاه طی تماسی از من خواستند تا آن ها را برای بازگشت به لیگ برتر راهنمایی و کمک کنم. از آنجا که در صحبت هایشان اعلام کردند که اگر کمکی در این خصوص نشود بودجه تیمداری در والیبال را صرف دیگر رشته ها می کنند برای این که آن ها را در لیگ برتر حفظ کنیم قول دادم که هر کمکی از دستم بر می آید را انجام دهم.

سرپرست تیم ملی والیبال ایران در ادامه یادآورشد: از آن جا که باریج اسانس کاشان یک باشگاه خوش نام و باسابقه در والیبال است و همه ساله در زمان حضورش هیچ گوه مشکل مالی نداشته وجود یک چنین تیم هایی در لیگ برتر لازم است به همین خاطر قول همکاری با آن ها را دادم اما وقتی صحبت های اولیه انجام شد به مسئولان مربوطه اعلام کردم که هیچ گونه قرارداد و پولی را نمی خواهم، من علاقه فردی به این باشگاه دارم و تنها برای حمایت از والیبال و رشد این رشته به باریج اسانس کاشان کمک خواهم کرد.

خوش خبر افزود: زمانی که با بازیکنان برای عقد قرارداد و حضور در تیم باریج اسانس صحبت می کنم به آن ها تاکید می کنم که در این بخش از کارتان بحث تجارت و زندگی خانوادگی مطرح است و در زمان مذاکره باید منافع شخصی و مالی خود را در نظر بگیرند.

خوش خبر گفت: به آن ها تاکید می کنم به هیچ عنوان نباید در زمان عقد قرارداد تیم ملی را در نظر بگیرند آن ها هنر و خدمت خود را می خواهند در معرض فروش قرار دهند و باید برای رسیدن به قیمت دلخواه چانه زنی کنند.

*** هیچ بازیکنی بله قربانگوی من نیست!

وی یادآورشد: هیچ یک از بازیکنان والیبال ایران “بله گوی” من نیستند که بخواهند منافع فردی خود را به خاطر امیر خوش خبر زیر سوال ببرند. به آن ها گفته اند اگر با باشگاه به مشکل خورده اند هیچ گونه ارتباطی با من ندارد پس باید با دیدِ باز و بررسی زیاد پای میز مذاکره برای عقد قرارداد بنشینند.

سرپرست تیم ملی والیبال در ادامه اظهارداشت: موضوع باریج اسانس کاشان برای من هیچ گونه منفعت مالی ندارد و فقط به خاطر والیبال است، مگر می شود یک باشگاه به فردی پول دهد و هیچ گونه مدرکی از وی نگیرد باید سندی وجود داشته باشد.

خوش خبر افزود: خوشبختانه مسئولان باشگاه باریج اسانس کاشان تمام کارهای خود را به طور قانونی انجام داده اند و نامه رسمی خود را به طور مکتوب برای سازمان لیگ ارسال کرده اند. / ۳۰۶۰


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image