۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، در رقابت های لیگ برتر امسال قرار است تیم رعد پدافند به نمایندگی از نیروهای مسلح با ترکیبی که حدود ۸۰ درصد بازیکنان آن مشمول خدمت نظام وظیفه هستند، حاضر می شود.

تاکنون حضور بازیکنانی چون علی اصغر مجرد، جواد حسین آبادی، علی نودوزپور، بیژن براتی، طیب عینی و محمود رسولی در ترکیب این تیم قطعی شده است.

این احتمال وجود دارد که برخی از این بازیکنان از دیگر باشگاه ها پیشنهاد داشته باشند که تصمیم نهایی با تشکیل جلسه اتخاذ می شود./ ۳۰۶۰


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image