۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، منوچهر پورحسن اظهارداشت: تیمی که مدعی حضور در لیگ برتر است به هیچ عنوان نباید از سال های گذشته بدهی داشته باشد، امسال می خواهیم حتی به قیمت کاهش تعداد تیم ها هم که شده، لیگ را با کمترین مشکل مالی برگزار کنیم.

وی یادآورشد: با توجه به شرایط موجود باید بگویم که تیم هایی که شاکی خصوصی و فدراسیونی دارند به اتاق سازمان لیگ برای ثبت نام و پر کردن فرم نیایند، طبق صحبت هایی که با محمدرضا داورزنی سرپرست فدراسیون داشتم، قرار شد وی در این خصوص همه تصمیم گیری ها را به سازمان لیگ واگذار کند. / ۳۰۶۰


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image