۱
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، کارول کلوس درخواست عدم همراهی تیم در مسابقات قهرمانی اروپا را رسماً به تیم ملی لهستان تقدیم کرد. وی دلیل غیبتش را مسائل شخصی عنوان کرده است.

گفته می شود جای او را نوربرت هابر، بازیکن تیم ملی جوانان لهستان پر خواهد کرد که این روزها به اردوی تمرینات آماده سازی لهستان نیز اضافه شده است.

البته لهستان در پست دفاع میانی اصلاً با کمبود بازیکن مواجه نیست و از ستارگان بزرگی چون، کوچانوفسکی، لمانسکی و متئوش بینیاک بهره می برد. بنابراین به نظر نمی رسد این تصمیم کلوس ، دجورجی سرمربی تیم ملی لهستان را با مشکل جدی مواجه نماید. / ۳۰۶۰


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image