۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، یوآندری لئال ، ستاره سابق تیم ملی والیبال کوبا که به دلیل قوانین سخت گیرانه این کشور از شرکت در مسابقات ملی این کشور منع شد، با اعلام رسمی FIVB می تواند از سال ۲۰۱۹ برای برزیل در مسابقات ملی شرکت کند.

این موضوع امروز در کمیته اجرایی فدراسیون جهانی والیبال در مراکش اعلام شد که طبق آن دریافت کننده کوبایی ساداکروزیرو برای شرکت در مسابقات ملی طبق قوانین باید دو سال دیگر صبر کند. این بدان معنی است که او مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۸ را از دست خواهد داد ولی می تواند برزیل را برای شرکت در المپیک توکیو ۲۰۲۰ همراهی کند. البته لئال زودتر به اردوی آماده سازی برزیل خواهد پیوست.

آخرین بازی ملی این ستاره کوبایی به سال ۲۰۱۰ و در مسابقات قهرمانی جهان بر می گردد. با پیوستن یوآندری به برزیل و تشکیل زوج قدرتمند لوکارلی-لئال در دریافت، پیروزی مقابل قهرمان المپیک یعنی برزیل، بیش از پیش سخت تر خواهد شد.

یوآندری لئال بازیکن دریافت کننده والیبال کوبا


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image