۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، کوین تیلی، ستاره فرانسوی باشگاه زاکسای لهستان که در ناحیه شانه چپ خود دچار مصدومیت شده بود مورد عمل جراحی قرار گرفت. کوین تیلی، بازیکن تیم ملی فرانسه و باشگاه زاکسا در ماه فوریه متوجه مصدومیت خود شد اما به گفته خودش حتی تصورش را هم نمی کرد که تا این اندازه جدی باشد. وی که از ناحیه شانه چپ خود مصدوم شده مورد عمل جراحی قرار گرفت و بدون شک ادامه فصل را از دست خواهد داد اما هنوز دقیقاً مشخص نیست که دوره درمان وی چه مدت به طول خواهد انجامید. / ۳۰۶۰

 


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image