۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، سرگئی تتیوخین در برنامه ریزی های خود برای فصل آینده به مربیگری اشاره کرد.

سرگئی تتیوخین در برنامه ریزی های خود برای فصل آینده به مربیگری اشاره کرد. سرگئی تتیوخین همیشه هر سوال رسانه ای را که در مورد آینده او پرسیده می شود، به آینده موکول می کند و معلوم هم نیست که آینده او کی فرا خواهد رسید. اما این بار کنجکاوی های رسانه های روسی جواب داد و وقتی برنامه های آتی سرگئی تتیوخین را جویا شدند، او در پاسخ به این سوال گفت: “هنوز هم نمی توانم بگویم در فصل آینده چه اتفاقی می افتد. اما دیر یا زود مربی خواهم شد. مسلماً برای من مربیگری امری اجتناب ناپذیر است چون زندگی من، ورزشی است. کسب مهارت های لازم برای مربیگری رضایت بخش است مخصوصاً کار کردن با تیم ملی برای من جالب است.” / ۳۰۶۰


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image