۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال به نقل از ایسنا، آنجلو، رییس سازمان والیبال ساحلی فدراسیون جهانی اعلام کرد که این فدراسیون در نظر دارد برای بانوان مسلمان و محجبه لباس مخصوص طراحی کند.

این لباس‌ها تا سال ۲۰۲۰ طراحی می‌شود و بانوان مسلمان نیز می‌توانند در رشته والیبال ساحلی فعالیت کنند.

رییس سازمان والیبال ساحلی این خبر را در حاشیه رقابت‌های تورجهانی ۲۰۱۷ کیش اعلام کرد و از تلاش و جدیت این سازمان برای عملی شدن این طرح خبر داد.


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image